Wyzigingcii "Vaam- en A tl re* lijst Opgave no 1 INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER deeld, terwijl de tekst der wijziging wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. Tenslotte kan worden opgemerkt, dat de aan de nota riële procedure verbonden kosten kunnen worden be spaard, terwijl bovendien de procedure tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten door het departement kan worden vertraagd als gevolg van het voorschrift, dat deze wijzigingen bij notariële akte moeten worden vastgelegd. Krachtens bovenstaand wijzigingsbesluit vervalt dit sta tutaire voorschrift en de hiermede samenhangende bepa ling, krachtens welke dergelijke wijzigingen niet in wer king kunnen treden vóór de datum waarop de desbetref fende notariële akte is verleden. Pag. 2: Ledenraad De vermelding M. Desmet, Eindhoven wijzigen in: J. E. F. de Nijs, Breda (Afdeling Het Zui den) 1963. Pag. 10: Bestuur Stichting Instituut voor Opleiding van Technisch Bioscooppersoneel Het adres van H. P. J. v .d. Hilst wijzigen in: Fortunastraat 50, Rotterdam. Pag. 11: Bestuur Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf De vermelding J. C. Vleggeert, Amsterdam- vice-voorzitter wijzigen in: L. H. Röttger, Hil versum, vice-voorzitter. Het Postbus nr. 8200 wijzigen in: „8300''. Pag. 17: Amsterdam, City Theater Toevoegen na J. P. M. A. Smulders, directeur: (J. A. de Lusenet, leider/procuratiehouder) Pag. 19: Appingedam Na tel. 2202 W. Reinigert veranderen in Erven W. Reinigert. Pag. 26: Castricum De vermelding na Firma Corso Theater als volgt wijzigen: R. S. K. N. Wefers Bettink, firmant. Pag. 42: Heemskerk Het telefoonnummer 25221 wijzigen in 25 22. Pag. 69: Utrecht Palace-Filmac-Theater De vermelding na tel. 13178 als volgt wijzigen: (R. Bakker, leider). Utrecht, Studio Theater Schrappen: (H. J. Hammers, leider). Pag. 74: Weesp Schrappen: tel. 2620. Toevoegen na J. H. Otto: corr.-adres: Prinsstraat 91. tel. 26 20- 24 13. Pag. 79: Zwolle, Bioscoop De Kroon Toevoegen na Mevr. M. C. Kroon-Hoefsmit, leidster: Th. J. A. Kroon, leider). Pag. 82: N.V. City Film Toevoegen na J. P. M. A. Smulders, directeur: (J. A. de Lusenet, leider/ procuratiehouder), Idem op pag. 87. Pag. 88: N.V. Oscar Film Toevoegen na tel. 949382: (H. Mildenberg, leider). Pan Film N.V. De vermelding S 18 wijzigen in: .,18". Pag. 91 Amsterdamse Technische Handelsassociatie J. Janse N.V. Toevoegen na (A. T. H. Janse) corr.-adres: Postbus 5200. Pag. 92: Alphabetisch toevoegen: Shell Nederland N.V., Hofplein 20, corr.-adres: Postbus 1222, Rotterdam, tel. 0 10-13 25 00. telegram-adres: Shellnederland (K. H. Rom- bouts, leider/hoofd van Shell Nederland Film centrale), Ir J. C. G. Boot, president-directeur: Mr D. J. Rueb, directeur. Ingevolge artikel 2 van het Reglement op het Naamregister zijn de navolgende filmtitels in het Naamregister ingeschreven. Deze titels werden per circulaire ter kennis gebracht aan de leden filmverhuurders, -filmfabrikanten en -filmproducenten. Datum waarop Titels waaronder de films Naam houder inschrijving in Nederland worden uit exploitatie verzociit is: gebracht: rechten: 29 mei 1962 Cartouche Nederland Het moeras der liefde Spiendal 30 Verboden verlangens Filmtrust 1 juni Liefde op staatsbevel Planeet der gedoemden De onoverwinnelijke gladiator Centra Boeven op de brug Columbia 3 Een koninkrijk voor een huis D.L.S. 4 Maciste contra Maciste Nederland 5 Drie dolle tantes Niels Holgerssons wonder baarlijke reis Leve „het leven" Het brood der jonge jaren Hafbo 6 Parijs is ook van mij Amstel 7 Nefertite, koningin van de Nijl Columbia Oproer op de „Defiant" 8 Ik bemin, jij bemint Ontmoeting op het strand Gofilex Het zoete leven van Graaf Bobby Bloemen van het kwaad Amstel 12 De dolle verhuizers City Verborgen moederschap Royal De nacht voor de gelofte Hafbo Rekruut tegen wil en dank Eurofilm Konga, de monster gorilla De wraak is zoet De verdoemden Zo'n wicht is mijn nicht De mysteries van Edgar Wallace De mysteries van Scotland Yard Klopjacht op ontspoorde vrouwen 13 Als kat en hond Fatale verhouding Actueel De samenzweerders Kinotechniek Raketten in de duinen Marco Polo Fox Het kabinet van Caligari 15 Romulus en Remus Robin Hood en de piraten Geen bommen maar knopen Tharus, zoon van Attila Huis der ontucht City 20 De profiteur Fox Hondjes en blondjes Rank 21 Het zwaard van de verove- 350

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1962 | | pagina 23