JOOP GEESINK'S FILMPRODUKTIE NIEUWE BEDRIJFSRUIMTEN OP 28 APRIL IN GEBRUIK In 1957 kwam Joop Geesink's „Starfilm" tot stand en vond een splitsing plaats tussen de anirna- tion- en de live action productie methode. Dollywood ging zich uit sluitend bezighouden met de pop pen-, teken-, paperdoll- en andere animation technieken en Starfilm deed het live action werk. Er von den opnieuw allerlei hergroeperin gen qua ruimte plaats en daar de reputatie zowel als de omzet bleven groeien, ontstonden omstreeks 1960 omlijnde plannen om in de niet te verre toekomst te komen tot eigen studio's met alle bijbehorende werk plaatsen, bergruimten, kantoren en wat dies meer zij, teneinde efficiën ter en nog beter te kunnen werken. Het plannen van de meest prac- tische inrichting van een dusdanig gecompliceerd bedrijf met allerlei aanverwante vertakkingen was een tijdrovende aangelegenheid, doch toen dicht achter de bestaande be drijfspanden in het nieuwe indus triegebied een geschikte ruimte dis- ponibel kwam, werd de knoop doorgehakt en kreeg het bekende architectenbureau Bodon, dat ook het Amsterdamse Congrescentrum bouwde, de opdracht. De trap naar de directievleugel moet nog op zijn plaats worden gebracht. Daarna is de middenkolom verwijderd, zodat een geheel opengewerkte opgang ontstaat. De Geesink studio's die na eerst in de binnenstad van Amsterdam te zijn gehuisvest, kort na de tweede Wereldoorlog een onder komen hadden gevonden in een aantal omgebouwde loodsen op het terrein van de Cinetone Stu dio's aan de Duivendrechtsekade te Amsterdam, hebben zich in de loop der jaren gestadig uitge breid. De terreinoppervlakte was echter beperkt, zodat uitbreiding betekende een woekeren met de beschikbare ruimte en in feite een aaneenschakeling vormde van herindelingen van bestaande ruimten, waaraan van tijd tot tijd een „opstal" in de naaste omge ving kon worden toegevoegd. De faam van de Geesink-produc- ten nam met de jaren in binnen- en buitenland toe, getuige onder andere de vele nationale en in ternationale prijzen die speciaal op het terrein van de reclame films werden verworven. Het aantal opdrachten steeg mede daardoor eveneens van jaar tot jaar en het ruimteprobleem deed zich sleeds sterker gevoelen. 12

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1966 | | pagina 14