Orgaan van de Nederlandsche Bioscoop-Bond Inhoud REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM - TELEFOON 79 92 61 (3 LIJNEN) 27e JAARGANG - No. 249 - MAART/APRIL 1966 Zeldzame voorbeelden Vraagstuk economische situatie Vragen Schermerhoorn Dagbladen over bedrijfssituatie Arbitrage Bioscoopgewoonten Franse vrouw Joop Geesinks filmproduktie Personeelsprobleem Nieuwe bioscoop in Didam In memoriam Moderne exploitatiemethoden onontbeerlijk IJ eomsa900- /->■..• i Op 7 april qinq in negen Collectieve reclame M a bioscopen de nieuwe Ns- Tarieven invoerrecht derlandse film van Fons Naamregister Rademakers in première. De Dans van de Reiger met Algemeen Bedrijfsreglement Gunne, Lindb|om en Jean Uitspraken filmkeuring Desaüiy

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1966 | | pagina 2