KRITERION AMSTERDAM sfeer en comfort Het Kriterion theater in Amsterdam is omgetoverd. Een riante verbouwing die in stilte verliep bezorgde het publiek dat de openings voorstelling bijwoonde een grote verrassing. Sfeer en comfort zijn een voorbeeld van moderne theaterbouw. In twee maanden tijd veranderde het Kriterion-theater in Amsterdam in een luxueus comfortabele bioscoop, waar een verwend publiek zich bij zonder thuis zal voelen. De architect Carel L. W. Wirtz die ondermeer het Cinerama in Amster dam ontwierp, leverde wederom een voortreffelijk stuk werk, waardoor het bioscooptheaterpark in Nederland opnieuw een trede op de lange trap naar perfectie is gestegen. De direc tie van Kriterion, die tot deze kost bare verbouwing opdracht gaf en deze investering mogelijk maakte, zal zich in het resultaat niet teleurgesteld voelen. Het zitcomfort is aanmerke lijk verbeterd en het karakter van de zaal heeft duidelijk iets intiems. Om dit te bereiken is ondermeer de vlakke vloer vervangen door een oplopende vloer met een hoogteverschil van 1,40 meter. Hierdoor moest ook de ca- binevloer evenveel worden verhoogd. Het bestaande plafond is gehand haafd maar kreeg een zwarte beschil dering. Een reeks lampen hieraan bevestigd, suggereren een laag pla fond. Het podium is uit de zaal ver wijderd en het voordoek, gemaakt van een blauw-groene stof, hangt tot op de vloer. Het doek wordt aangelicht door tien spots van uit het plafond. De zijwanden van het theater zijn afgewerkt met donkerbruine kurk- stroken van 1 meter lengte, maar van verschillende dikten, waarin ver lichtingsstroken zijn opgenomen ter accentuering van het amphitheater. De achterwand is in een enigszins gebogen vorm uitgevoerd in een voudig wit schuurwerk. Deze lichte wand geeft het publiek de indruk, dat de zaal korter is dan in werkelijkheid het geval is, hetgeen intimiteit en sfeer ten goede komt. Het aantal zitplaatsen is verminderd. De stoelrijen staan verder van elkaar af waardoor men geen problemen meer heeft met de benen. Het zit comfort is opvallend. Speciaal ont worpen fauteuils met een hoge rug leuning geven een voortreffelijke zit. De in totaal 40 stoelen zijn in blauw en groen gestoffeerd. Deze kleuren zijn ook gebruikt voor de tapijten in de zaal en de hall. De verbouwing werd uitgevoerd door de firma P. H. Kuyper en Zn. in Amsterdam.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1966 | | pagina 8