Commissie van geschillen Erotissimo Als je wilt leven, schiet dan Ik geef me aan iedere man In de greep van immore- len Deheerseres van de jungle Het groene monster Live a little, iove a little Als mijn wagentje 'ns kon praten Sex in groepsverband 5/8 Bengeltje Hafbo Engeltje 6/8 De desperado's Columbia 8/8 De heerser van Forge River Naakt en volgzaam Centra Astérix en Cleopatra Kom maar wijfje Zeg het met vrouwen Een huwelijk De smeris De zusters De folterkamer van Dr. Fu Manchu 11/8 Oproer 12/8 Julie is geen engel! Zij is een 13/8 Le grand cérémonial 14/8 Een juf in haar bloeijaren Thank you all very much 15/8 Voordat de winter invalt 20/8 De doders van Broadway Het overspel De man die de misdaad beminde 36 uren naar de hel Engeltje, wild op liefde 27/8 The april fools 28/8 The gunmen 5/9 De geschonden roos 9/9 Woodstock Music Festival De sex-zoekers 10/9 Ma nuit chez Maud Horoscoop 12/9 Om het goud van El Paso Julie is geen engel 15/9 Het badhuis van de 7 za ligheden Willst du ewig Jungfrau bleiben? De bloedhond Andrea, vrouw zonder schaamte Schiidersmodellen City Handel in liefde Zij dachten slechts aan vrouwen Go Go girls Kill them all Sex op school 16/9 Gas op de plank Paramount 17/9 Het beest moest sterven Euro Gangsters in Amsterdam Hafbo De zwijnestal Slag der giganten Aas voor de gieren De zwoele nachten van Lady Hamilton 7 dagen uitstel Lola, het huurmodel Columbia De boeien verbroken 22/9 Vlucht naar 'n onbekende Univ. Int. planeet 24/9 Bloedbad in Rome Nederland 't Gebeurde in het Wes- Paramount ten 25/9 Het dagboek van een lief- Actueel Paramount Melior Royal Fox Columbia Centra Fox Spiendal Univ. F.A, Warner Express GofÜex Warner City Filmtrust despartner 29/9 Ik zing mijn lied Gofilex 30/9 Last summer Nederland Adalen 31 Paramount 1/10 Hello Dolly De onverslaanbaren Voetstappen op de maan Stiletto De vrienden The producers Fox 6/10 Rendez-vous met de dood In het sprookjesland van Hans Christian Andersen Filmtrust Django, de genadeloze Royal killer Strippoppy Actueel Montery pop De drie killers De duivelse acht De naakte junglekat De eerste leraar 7/10 Die nacht in het zwembad De omhelzing Eurofilm 13/10 De verdoemden Warner 14/10 A place for lovers Vriezen we dood, dan vriezen we dood Twisted Nerve City 15/10 Variaties der liefde Euro De andere zijde van de Hafbo sex! Jacht op Willie Boy Univ. Int. 16/10 Het helse hete lijf Mondo Erotica Actueel 17/10 Striptease tussen knevels en bakkebaarden Nova Het huis met de zenuwen Columbia 20/10 Tanya en haar politiehond Victoria 21/10 De beslissende aanval Actueel De gendarme op drift Univ. F.A. Drugs 22/10 Hoera, de school brandt Gofilex De zotting van Chailiot Warner Jeff, als 'n rat in de val Laat ze maar .schieten 24/10 De woestijnratten van Las Vegas Euro 29/10 Rivalen op leven en dood Univ. int. Meisjes-internaa(k)t Univ. F.A. Flat-orgiën 30/10 De grijnzende doder Paramount 31/10 Ultimatum voor de Saint More D.L.S Charro Fox Me, Natalie 3/11 Nana 70 Univ. F.A, 4/11 Kamasutra, Indische lief desleer De vrouw die voorbij kwam Sexy Suzanne heeft ook een nicht Bezeten Het gat in de muur Naakt onder de zon Centra Ik kwam, ik zag en ik Actueel schoot 7/11 John en Mary Fox Trouble with girls City Naked England De schutterige schutter Vernietig tijgertank 71 Perikelen van een playboy Univ. Int. 9/11 Liefdesvariaties Actueel 10/11 De zesdaagse oorlog Het intieme dagboek van een half-maagd Euro 11/11 Supersoldaat Hannibal Brooks Popi Nova 12/11 14/11 18/11 19/11 20/11 21/11 24/11 25/11 27/11 28/11 30/11 2/12 3/12 4/12 5/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 15/12 Sam Whiskey Liefde, oorlog en dood Topaz Moordenaar met idée-fixe Wrede liefde Het gouden gans-mysterie De dolle dwaze waag halzen van de scherpe bochten De bloedwraak van Mattie Ross De meisjes van Madame Whisky ratten De jonge tijgers van Hon- kong Op de Reeperbaan 's nachts om half een Young Billy Young Misdaadjager Marlowe Zorro, de onweerstaanbare Liefde zonder einde De duive! bij z'n staart Haal je dochters binnen Op safari door Afrika Gedwongen tot het rosse leven De maitresse Met de hippies op stap De onderwaterburcht van Kapitein Nemo Sexvariaties Partner-ruil Strijd om Algiers De kelder der 1000 'gru welen De man van Kiev Mensen, dieren, sensaties De slag om de Krim Zeta one Monique De afrekenig Venus in bont Door Siberië betoverd In het land van de Inca's The lady of Monza Een lange rij kruizen Django de bastaard Commando Attack Erotica De terugkeer van de ze ven gladiatoren Seksualiteit in de liefde Machinegun McCain Anatomie van het orgasme Duet voor kannibalen Zomersproeten kogel gaten Medea Het dubbelleven van zus ter George Heil in the Pacific Schandaal in Tellier Airport, luchthaven onder hoogspanning De cactusbloem Bob Carol en Ted Alice Help ik ben nog maagd Liefde door de achterdeur De engelen van St. Pauli Eros Centrum Hamburg De sex atlas Merktekens van de duivel Meer dood dan levend Met mijn lippen op jouw mond Twee legendarische spits(e)boeven Fox Univ. Int. Fox Royal Nova Paramount Hafbo Nova City Warner Nova Columbia Univ. Int. City Nederland Spiendal City Royal Univ. F.A, Univ. Int. Euro City Melior Univ. F.A. Centra Gofilex Hafbo Univ. Int. Columbia Filmtrust Hafbo Nova Actueel Geschil no. 3667 De Commissie van Geschillen (Eerste Kamer) van de Nederlandse Bioscoopbond heeft het volgend ARBITRAAL VONNIS gewezen inzake: Filmverhuurkantoor Centrafilm N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, en kantoorhoudende aan de Badhuisweg 91, aldaar, eiseres contra N.V, Filmmaatschappij Pacific, gevestigd te Amsterdam en kan toorhoudende aan de Haarlemmerdijk 161, aldaar, gedaagde. De Commissie van Geschillen (Eerste Kamer) van de Nederlandse Bioscoopbond, volgens de Statuten en het Arbitrage-Reglement van die Bond benoemd en aangewezen als arbitragecollege voor de beslechting van geschillen tussen leden van de Bond onderling; IN AANMERKING NEMENDE: dat eiseres bij request d.d. 30 oktober 1969 een geschil contra ge daagde heeft aanhangig gemaakt, van welk request een afschrift 26 aan dit vonnis is gehecht en hetwelk beschouwd wordt als hier te zijn ingelast; dat de Commissie partijen tijdig heeft opgeroepen tot haar zitting, gehouden op woensdag, 26 november 1969 op het Bureau van de Nederlandse Bioscoopbond te Amsterdam; dat aldaar verschenen is de heer N. J. van der Drift, gemachtigde van eiseres; dat gedaagde niet is verschenen en evenmin de tegen haar inge stelde vordering heeft tegengesproken of zich anderszins heeft verweerd; dat de heer Van der Drift namens eiseres in hoofdzaak heeft ver klaard, dat gedaagde de film, waarop het geschil betrekking heeft, heeft ingezet voor vertoning in de week van 24 tot en met 30 juli 1969; dat eiseres de film tijdig aan gedaagde heeft verzonden; dat gedaagde de film onvertoond had teruggezonden; dat zulks ge daagde, gezien het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Voor waarden van Verhuur en Huur van Films niet ontslaat van de verplichting de overeengekomen auteursprijs te betalen, alsmede de vrachtkosten der retourzending;

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 25