OVERWEGENDE: dat beide partijen lid zijn van de Nederlandse Bioscoopbond en dat ingevolge artikel 27 der Statuten en artikel 1 van het Arbi trage Bondsreglement van de Nederlandse Bioscoopbond alle ge schillen tussen leden van de Bond onderling met uitsluiting van de burgerlijke rechter zijn onderworpen aan de Bondsarbitrage, zoals die is geregeld in dat arbitrage-reglement; dat dus de Commissie van Geschillen bevoegd is van het onder havige geschil kennis te nemen en daarin uitspraak te doen als arbitragecollege, welks beslissingen vatbaar zijn voor hoger be roep bij de Raad van Beroep van de Nederlandse Bioscoopbond; dat gedaagde generlei verweer ter kennis van de Commissie van Geschillen heeft gebracht en dat de ingestelde vordering aan ar biters niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt; dat derhalve de vordering behoort te worden toegewezen met ge- daagdes veroordeling in de arbitragekosten, welke zijn bepaald op 50,—; RECHTDOENDE ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID: VEROORDEELT gedaagde om aan eiseres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen 171,55 (eenhonderdeenenzeventig en 55/100 gulden), alsmede in de arbitragekosten, bedragende 50, Aldus gewezen te Amsterdam op 26 november 1969 De Commissie van Geschillen (Eerste Kamer) van de Neder landse Bioscoopbond: Uitspraken van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring in het tijdvak van 1 juli t/m 31 juli 1969 A alle leeftijden; B boven 14 jaar; C boven 18 jaar; D niet toegelaten. Filmnr. Titel L 566 99 Vrouwen 99 Women L 657 4 8 1 L 658 Vurige vrouwtjes (is herk.) Salut les copines L 691 Hoe verkoop ik m'n vrouw? The man, the woman and the money L 693 Als m'n wagentje eens kon praten (The love Bug) L 703 Der Köder (gew.s.st.) L 704 Schrei nach Lust (gew.s.st.) L 706 Hard contract (is herkeurd) L 718 If L 722 De een na de ander One after the other L 724 Vreemde minnaars L 727 De wraak van de Saint Vendetta for the Saint L 728 De ijskoude killer Le rapace L 747 Soho in de greep van de Gorilla Der Gorilla von Soho L 749 Grazie zia L 752 Engelchen macht weiter, hoppe, hoppe Reiter L 755 Laila Mantis in lace L 756 De hartstochten van Heironymus (Can Heironumus) L 764 Three into two wan't go L 768 East of Java L 769 Bengelchen liebt Kreuz und Quer L 772 Princess L 774 La priscine L 783 1000 Bommenwerpers The thousand plane raid L 785 The valley of Gwangi L 787 De 5 commando's (wordt herk.) 5 For heil L 787 De 5 commando's (is herk.) 5 For heil L 789 The prophet L 794 Les étrangers L 797 Reitet das rosarote Pferdchen (wordt herk.) L 800 Weisse Haut auf schwarzen Markt L 802 De gendarme vist achter het net (Le garde champêtre mène 1'enquête) L 805 Le grand ceremonial (wordt herk.) L 807 De lange gele schaduw The chairman L 815 Uptight L 826 Cheyenne (once upon a time in the West) L 828 File of the golden goose L 831 Guns of the magnificent seven L 832 Ongebonden (wordt herk.) Easy rider L 832 Ongebonden (is herk.) Easy rider L 839 The great bank robbery Aanvrager Land L. in m. Uitspr. Centrafilm D.L.S. Victoria Engeland Zweden Frankrijk 22/U 2764 2900 C D City-film U.S.A. 2361 B City-film U.S.A. 2893 A Centrafilm Japan 1668 D Centrafilm Duitsland 2376 C Fox-Film U.S.A. 2894 C Paramount Centrafilm U.S.A. Italië 3052 2816 B B Corona D.L.S. Zweden Engeland 2703 2698 D B Univ. F.A. Frankrijk 2559 B Spiendal Duitsland 2576 C Royal HAFBO Italië Duitsland 2598 2372 C C Filmtrust U.S.A. 1966 D Univ. Int. U.S.A. 2904 C Univ. Int. Bellevue HAFBO Actueel Eurofilm Nova Engeland U.S.A. Duitsland België Frankrijk U.S.A. 2551 4568 2410 2538 2893 2555 C B C C C B Warner Spiendal U.S.A. Italië 2609 2636 B C Spiendal Italië 2636 C Spiendal HAFBO City-film Italië Frankrijk Duitsland 2577 2433 2262 B C D Centrafilm Eurofilm Duitsland Frankrijk 2214 2477 C B Royal Frankrijk 3015 D Fox Film U.S.A. 2701 B Paramount Paramount Nova Nova Col. Int. U.S.A. U.S.A. U.S.A. U.S.A. U.S.A. 2843 3687 2895 2885 2607 B B B C D Col. Int. U.S.A. 2607 C Warner U.S.A. 2638 B Coupures 27

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 26