Uitschrijvingen Het Hoofdbestuur heeft de categorieën a en d van de N.V. Cinecentrum en de Stichting Nederlandse Filmstudio over geschreven op Cineco C.V., alsmede de filmproduktiezaak van de N.V. Filmproduktie Mij. Amsterdam uitgeschreven. Tevens heeft het Hoofdbestuur uitgeschreven de volgende permanente bioscopen: Luxor Theater te Gemert; Thalia Theater te 's-Gravenhage en Harmonie Theater te Roermond. Inschrijvingen Het Hoofdbestuur heeft in het Bedrijfsregister ingeschreven: het Select Theater, Potterstraat 16 te Utrecht, een exploi tatie van de N.V. Utrechtse Filmonderneming Ufio; Alhambra 2, Weteringschans 134 te Amsterdam, een exploi tatie van de N.V. Capitol Theater; de Firma Proca Kleurenfilmtechniek, Prinsengracht 311 te Amsterdam, exploitante van een gelijknamig filmlaborato- rium voor de categorieën a en c; Ruurd Fenenga Producties B.V., Duivendrechtcekade 83-87 te Amsterdam, exploitante van een filmproduktiezaak voor de bedrijfstak c. Toelating lidmaatschap Tot het lidmaatschap van de Bond zijn toegelaten: Cineco C.V., 's-Gravelandseweg 80, Hilversum voor de ca tegorieën a en d van een filmlaboratorium; Stichting Schouwburgcomplex Gouda, exploitante van de Schouwburg Bioscoop te Gouda; Meteor Film B.V., Keizersgracht 794 te Amsterdam, exploi tante van een gelijknamig filmverhuurkantoor; de Firma Proca Kleurenfilmtechniek, Prinsengracht 311 te Amsterdam, exploitante van een gelijknamig filmlaboratorium voor de categorieën a en c; Ruurd Fenenga Poductions B.V., Duivendrechtsekade 83-87 te Amsterdam, exploitante van een filmpoduktiezaak voor de bedrijfstak c. verlies van de vereisten Beëindiging lidmaatschap Van het lidmaatschap zijn wegens vervallen: Maatschappij Zeebad Scheveningen N.V., exploitante van het Kurhaus Theater te Scheveningen; Bioscoop Vreeburg N.V., voormalig exploitante van de Vreeburg Bioscoop te Utrecht; N.V. Schouwburg Bioscoop te Gouda, voormalig exploitante van de Schouwburg Bioscoop aldaar; N.V. Filmproductie Maatschappij Amsterdam, voormalig ex ploitante van een filmproduktiezaak en een filmverhuurkan toor; N.V. Meteor Film, voormalig exploitante van het filmverhuur kantoor, dat thans wordt voortgezet door de gelijknamige B.V.; de heer W. Wester, voormalig exploitant van het opgeheven Op 20 december 1972 werd in Amsterdam in het gebouw van de Alhambra bioscoop een tweede theatertje in gebruik genomen, Alhambra II geheten, dat tot op zekere hoogte als arthouse geëxploiteerd zal worden. Het nieuwe theater telt 157 zeer luxueuze zitplaatsen en wordt geëxploiteerd door de N.V. Capitol Theater. 22

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1973 | | pagina 22