Orgaan van de Nederlandse Bioscoopbond Inhoud: REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM TELEFOON 79 92 61 No. 276-277 December 1973 3 Na de Filmweek Arnhem 4 De Filmweek van dag tot dag 18 Festikon '73 19 Tentoonstelling en retrospectief Asta Nielsen 20 Rijksbegroting 1974 22 Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving 25 Installatie Arbitragecommissies 26 Operateurscursus-C 27 Opdrachtfilm 1973 28 Jaarverslag Bedrijfspensioenfonds 29 Commissie van Geschillen 30 Beslissingen Hoofdbestuur: Artikel 18 der Statuten 31 Algemeen Bedrijfsreglement 32 Commissies Nieuwe Zaken Bij de omslag Adèle Bloemendaal en Wim Sonneveld, hoofdrolspelers in de nieuwe Nederlandse speelfilm 'Op de Hollandse toer', geregisseerd door de Engelsman Harry Booth (Lindner Film B.V.). De Amerikaanse regisseur Josep L. Mankiewicz woonde de openingsvoorstelling van de Filmweek bij, waar zijn film 'Sleuth' vertoond werd. Bij hem in de loge: de heren W. J. F. van Ewijk, directeur van Fox Netherlands, en J. Th. van Taalingen, Bondsdirecteur en bestuurslid an de Stich ting Filmweek Arnhem.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1973 | | pagina 2