Commissies Nieuwe Zaken Commissie Beroep Nieuwe Zaken De Commissie Beroep Nieuwe Zaken heeft in haar zitting van 11 september 1973 besloten te bevestigen de beslissing der Commissie Nieuwe Zaken d.d. 18 april 1973 om aan de B.V. Verenigde Theaters te Maastricht toestemming te ver lenen tot het gaan exploiteren van vier nieuwe permanente bioscopen-A te Heerlen in het pand Geleenstraat no. 9 en het beroep ingesteld door de B.V. Zuid-Nederlandse Thea ters- en Bioscopen-Exploitatie te Heerlen ongegrond te ver klaren. Commissie Nieuwe Zaken De Commissie Nieuwe Zaken heeft in haar zitting van 6 april 1973 besloten toestemming te verlenen aan: Maatschappij tot Exploitatie van het City Theater te 's-Gra- venhage tot het gaan exploiteren van drie nieuwe per manente bioscopen-A in het nieuwbouwplan „Willem Lode- wijk Passage" te Groningen; N.V. Metro-Goldwyn-Mayer Filmmaatschappij te Amsterdam tot hei gaan exploiteren van een filmverhuurkantoor voor de categorie a; In haar zitting van 18 april 1973 heeft de Commissie Nieuwe Zaken besloten toestemming te verlenen aan: Verenigde Theaters B.V. te Maastricht tot het gaan exploi teren van vier nieuwe permanente bioscopen-A in het pand Geleenstraat no. 9 te Heerlen; de heer Ch. L. Hart te Beverwijk tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A in het pand van het Kennemer Theater te Beverwijk; Maatschappij Tuschinski te Amsterdam tot het gaan ex ploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A in de voor malige te verbouwen cabaretzaal van Theater Tuschinski te Amsterdam; 'Damrak Theater N.V.te Amsterdam tot het gaan exploiteren van drie nieuwe permonente bioscopen-A in het daartoe te verbouwen pand van het Damrak Theater te Amsterdam; In haar ziting van 5 juni 1973 heeft de Commissie Nieuwe Zaken besloten toestemming te verlenen aan: N.V. Exploitatie-Maatschappij Amstelodamum te Amsterdam tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bios coop-A op het daartoe te verbouwen balcongedeelte van het Rialto Theater te Amsterdam; In haar zitting van 20 juni 1973 heeft de Commissie Nieuwe Zaken besloten toestemming te verlenen aan: de heer W-.-.G. Smit te Kaatsheuvel tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A in de nevenruimte van het Apollo Theater te Kaatsheuvel; Astra Film Mij B.V. te Arnhem tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A op de toneelruimte van het Rembrandt Theater te Arnhem; Scorpio Theater N.V. te Amsterdam tot het gaan exploi teren van een filmproduktiezaak voor de categorieën a en c; In haar zitting van 25 juli 1973 heeft de Commissie Nieuwe Zaken besloten toestemming te verlenen aan: Bioscoop-Onderneming A. F. Wolff B.V. te Utrecht tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A in het winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht; Cinerama Exhibitors B.V. te Rotterdam tot het gaan exploi teren van een nieuwe permanente bioscoop-A aan het Rembrandtsplein 17 en Amstel 82 te Amsterdam; In haar zitting van 13 augustus 1973 heeft de Commissie Nieuwe Zaken besloten toestemming te verlenen aan: City Exploitatie Maatschappij B.V. te Amsetrdam tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A in de daartoe te verbouwen hall-ruimte op de begane grond in het City Theater te Amsterdam. 32

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1973 | | pagina 32