film. Het programma bestond uit film vertoningen en lezingen door onder meer: Charles Boost, Dr. Jan Hes en Drs. Adriaan Briels. In het Rembrandt Theater werden 's avonds twee films vertoond: „The heartbreak kid" (Fox) van Elaine May en ,,La grande bouffe" (Euro-Centra) van Marco Ferreri. Vooraf aan deze laatste werd de korte Nederlandse animatiefilm „Brainwash" vertoond, in aanwezigheid van maker Ronald Bijls- ma. Ook in Rembrandt ,,Luxe" werden twee films vertoond. In de eerste avond voorstelling kon men de Canadese film ,,Get back" van Donald Shebib zien, voorafgegaan door de korte ani matiefilm „Scarabus" van de Belg Gerald Frydman. Later op de avond is voor een uitverkochte zaal nog een voorstelling gegeven met „Distant thunder", een film van de Indiase re gisseur Satyajit Ray, die enkele maan den eerder in Berlijn bekroond was met de Gouden Beer. Beide hoofdfilms waren speiaal voor de Filmweek naar Nederland gehaald. In dit verband dient overigens geme moreerd te worden, dat de Centrale Commissie voor de Filmkeuring onder leiding van de heer J. C. Schuller be reid bleek een aantal films ter plaatse in Arnhem te keuren. Zondag 2 september De Sociaalwetenschappelijke Filmcon- ferentie werd 's middags afgesloten met een lezing van Charles Boost over de film „L'attentat" (Euro-Centra) van Ives Boisset. Deze film werd in de eerste avond voorstelling in het Rembrandt Theater vertoond, voorafgegaan door de korte Belgische animatiefilm „Demokratia" van Jean Coignon en door de korte Nederlandse animatiefilm „Ondergang der monumenten". De maker hiervan, Leo Hoffmann, was persoonlijk bij deze bioscooppremière van zijn film aanwe zig. In do tweede avondvoorstelling werd een uitverkocht huis vergast op „What?" (Concorde) van Roman Po- lanski. Deze film werd voorafgegaan door „To speak or not to speak", een korte animatiefilm van de Belg Raoul Servais. In Rembrandt „Luxe" werd in de eerste avondvoorstelling „Gastarbeiders"(Go- filex) vertoond, een film van de Zweed Johan Bergenstrahle. Het Nederlands Filmmuseum heelt in het kader van de filmweek een tentoon stelling ingericht over Asta Nielsen. De fraaie expositie in het Arnhems Ge meentelijk Museum trok veel publiek. Na de slotfilm 'La nuit Américaine' werd de Filmweek besloten met een on gedwongen samenzijn in de hal en de lounge van het Rembrandt-theater. Van links naar rechts: de heren Mr. H. H. J. Bisterbosch, loco-burgemeester van Arnhem, J. P. M. A. Smulders, lid van het Presidium, J. N ij land, Bondsvoor zitter, Minister H. W. van Doorn, J. Th. van Taalingen, bestuurslid van de Stichting Filmweek Arnhem, (nog juist zichtbaar) M. Gerschtanowitz, lid van het Presidium, en G. F. de Clerck, lid van het Hoofdbestuur. Laïer op de avond volgde een voor- werd speciaal voor de Filmweek ge- ctelling van „Wilow spring" van de importeerd. Vooraf liep de korte film Duitse regisseur Werner Schroeter, die „Isabell und die Lokomotive" van de persoonlijk aanwezig was. De film Be'g Patrick Ledoux.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1973 | | pagina 7