N.G.F. - -N.G.F. Weet u zeker dat uw filmbeeld aan de te stellen eisen voldoet Er is een nuttig hulpmiddel om dit te controleren! Het Nederlandse Genootschap voor Filmtechniek, bestaande uit technici afkomstig uit alle geledingen van het film- en bioscoopbedrijf, heefteen 35mm-beeldtestfilm ontworpen die o.a. geschikt is voor de controle van: beeldscherpte, beeldvertekening, juiste masker maten, vlinderafstelling en beeldstand. De verkoopprijs van deze Nederlandse testfilm, die reeds bij velen in gebruik is, bedraagt f 150,- voor een lengte van 70 meter, inclusief doos, spoel en handleiding, of f 250,- vooreen dubbele lengte. Een en ander exclusief verzendkosten. Bestellingen kunnen, desgewenst telefonisch, worden geplaatst bij het secretariaat van het Genootschap, dat op het Bondsbureau is gevestigd.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1976 | | pagina 32