VOLOP BOUWAKTIVITEITEN L»ft GRAND - AMERSFOORT TIVOLI -APELDOORN Na het aflopen van de bouwvakvakantie is er nu weer volop aktiviteit in twee grote projekten waar Jogchem's Theaters te Amersfoort op dit moment mee bezig zijn. In de eerste plaats een ingrijpende verbouwing van het Grand Theater in Amersfoort. Het aanpakken van deze verbouwing van een van de laatste familietheaters in ons land stond al lang op stapel, maar door een contract met de gemeente Amersfoort i.v.m. het schouwburgpak ket kon men niet eerder dan 1 april jl. beginnen. VAN SCHOUWBURG NAAR BIOSCOOP VELE MOGELIJKHEDEN J^^^^^^^^MWi 1 1 J De gemeente heeft zelf op dit moment een cultureel centrum in aanbouw dat volgende maand opgeleverd zal worden en dan de schouwburgfunctie in Amersfoort kan overnemen. De laatste theateravond 31 maart werd ge vierd met een grandioze afscheidsshow van Paul van Vliet. Na afloop vond een groot feest plaats voor het publiek waarmee dan definitief het doek viel wat betreft de bühne van het Grand Theater. Er werd een ambitieus plan opgezet voor de bouw van in totaal 5 bioscopen en daarbij werden dan nog niet eens alle mogelijkheden die het ge bouw biedt ten volle benut. Op het voormalige toneel zouden ook zeker nog twee zalen gestitueerd kunnen worden. Wat betreft de hoogte van de toneeltoren zouden het er wel drie kunnen zijn. Uit het nauwkeurig bestuderen van de oude tekeningen bleek dat er diverse ruimten waren in het pand die econo mischer gebruikt zouden kunnen wor den. Dat was weer een meevaller voor het aanbrengen van een airconditio ning installatie door het gehele gebouw. Overal zijn nu duidelijk de 'littekens' van een dergelijke ingrijpende moder nisering te zien. Het kleinte art-house theater 'Studio G' dat nu is omge doopt in Grand 5 moet weer groten deels worden opgeknapt na het aan brengen van de forse luchtverversings kanalen. Grand 4 is inmiddels ook gereed geko men. Het is een sfeervolle zaal met 71 comfortabele clubs, gesitueerd in de voormalige foyer. Het bijzondere is dat er bij de bouw van dit bioscoopzaaltje praktisch geen nieuwe materialen ge bruikt zijn. Men heeft bijna alle lam- brizeringen elders uit het gebouw kun nen weghalen tot de lichtarmaturen aan toe. Een gelukkige gedachte, want op deze manier weet men de sfeer van het gehele Grand Theater toch enigs zins te behouden en dat geeft het pu bliek dan toch iets vertrouwds. Verder zal men niet veel ouds terugvinden. Geheel boven: Grand 4 is met bestaand materiaal uit het theater gebouwd in de voormalige foyer. De clubs op de foto worden nog vervangen door fauteuils in een andere kleur. Boven: De rond gebouwde cabine biedt een blik op de gehele zaal.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1977 | | pagina 18