een aparte dag (29 september) in geruimd. Dertien produkties, vari ërend van zuiver op vaktechnische wetenschappers gericht, tot films die ook interessant zijn voor een breder publiek, dongen mee naar de Persprijs voor de Wetenschappe lijke film/video 1983. Een jury be staande uit de wetenschapsjourna listen Simon van Adelberg, Hans Friedeman en Quirien van Koolwijk kende de prijs toe aan: 'The Ong capsular lens' van Rob de Wind. Deze film werd tijdens de dag van de opdrachtfilm 1983 in Oss ook al onderscheiden met een eervollever- melding. Gouden Kalveren Tijdens de slotavond op 30 septem ber vond onder het wakend televi sie-oog van de KRO de uitreiking van de Gouden Kalveren 1983 plaats. Zonder de integriteit van de jury voorzitter René van Nie, Guido Henderickx, Jan Roelands, Nikolai van de Heijde, Hedy d'Ancona, Ethel Portnoy en Yoka Beretty in twijfel te willen trek ken, kan toch niet anders dan ge constateerd worden dat er over de nominaties de voorafgaande dagen enige commotie was ontstaan. Vooral de categorie 'lange film' le verde dusdanige (reglementaire) problemen op, dat een commissie ad hoc werd verzocht de grote prijs daarvoor te willen aanwijzen. Uitge nodigd werden Wim van der Velde, Jan Vrijman en Ellen Wal Ier, die zich bereid verklaarden, onder het nadrukkelijke voorbehoud dat ze op geen enkele wijze het werk en het oordeel van de jury wilden doorkruisen. Nadat op deze wijze de gemoederen tot bedaren waren gebracht kon presentator Berend Boudewijn klokslag 20.15 uur, voor sommige prijzen geassisteerd door Linda van Dijck en Joop Doderer, Nederland meedelen wie tijdens het filmseizoen 1982/1983 als besten uit de bus waren gekomen. De filmcritici, verenigd in de Kring van Nederlandse Filmjournalisten, reikten ook dit jaar hun eigen Pers prijs uit. Voorzitter Peter van Bue- ren deelde namens zijn collega's mee dat van de twaalf genoemde films 'Hans, het leven voor de dood' van Louis van Gasteren de meeste stemmen wist te vergaren en dus in het bezit werd gesteld van de Persprijs 1983. Na de uitreiking vond de wereld première plaats van Jos Steiling's 'De Illusionist', het filmdebuut van theatermaker Freek deJonge, diesa men met Stelling ook voor het sce nario tekende. De film zal vanaf 6 oktober met 30 kopieën worden ge distribueerd door Tusch'inski. De il lusionist is daarmee tevens de eerste film, die zal gaan meelopen in de competitie 1983/1984 tijdens de Nederlandse Filmdagen 1984. Laten we het erop houden dat Het Kalf zijn eerste groeistuipen heeft overleefd en op weg is een gezonde vaars te worden. boven: Vier winnaars, v.l.n.r. Louis van Gas teren, Dick Maas, Carolien van de Berg en Bert Haanstra linksonder: Jos Stelling en Freek de Jonge in de bloemen na de première van 'De Illusionist' rechtsonder: presentator Berend Boudewijn tij dens de uitreiking van de Gouden Kalveren foto:s Paul Eyzinga

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1983 | | pagina 7