DOLBY STEREO C.I.C.C.A.E. - STEUN AAN ART-HOUSES TRal recO IN SELECTED THEATRES Als de overheid ermee stopt, hetgeen principieel terecht zou zijn, heeft de bedrijfstak - inclusief de videobranche en de televisie - een probleem, en wel een commercieel probleem: hoe ver gaan wij (willen wij gaan) bij onze produktinformatie.En dan doet het marktmechanisme de rest. Echt praktisch is dit evenwel toch ook weer niet. We zijn nu eenmaal al generaties lang gewend aan centraal door de overheid vastgestelde leeftijdsgrenzen. Het is ook wel handig als deze niet alleen aan de bioscoop worden vermeld, maar bijvoorbeeld ook in advertenties en op videohoezen. Een centrale leeftijdsadvise- ring is zoiets als de informatieve etikettering op voedingsmidde len: een hulpmiddel voor de consument. En niet meer weg te denken. Het bioscoopbedrijf (verhuurders én exploitanten) heeft belang bij een leeftijdsadvisering door een onafhankelijke instan tie. De overheid heeft principieel gelijk als ze deze taak wil afstoten. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook zo maar kan stoppen met het financieren ervan! Wanneer het filmbedrijf als enige het zélf financieren van een jeugdtoetsing zou worden opgelegd, zou dat gewoon een nieuwe vorm van (financiële) discriminatie zijn. Constant Janssen De Algemene Vergadering van de C.I.C.A.E. (Conféderation Inter nationale des Cinemas d'Art-et-Essai Européens), afdeling Ne derland, heeft tijdens een bijeenkomst van 26 april j.l. besloten binnen het kader van de CICCAE een aparte vereniging op te richten met als doel a. een basis te scheppen voor een betere verspreiding van de Art-film; b. een vergroting van het aanbod van Art-films door het garan deren van een vast roulement; c. een evenwichtige geografische spreiding van vertonings- punten; d. het vergroten van het publiek door een vast vertonings schema in de aangesloten theaters en een goede publicitaire begeleiding, door bijv. een programmakrant. Theaters, die lid willen worden van deze vereniging, moeten voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot de programme ring, technische voorzieningen en comfort. De leden worden vooral gezocht onder de z.g. 'commerciële art-houses en op gesubsidieerde en niet gesubsidieerde filmtheaters. De films, welke in dit art-circuit zullen gaan rouleren, zullen vantevoren worden geselekteerd. Het bovenstaande zal een belangrijke bijdrage zijn tot een betere verspreiding van de Europese film, hetgeen in overeenstemming is met het aktuele streven van de E.G., niet alleen de produktie en de verhuur, maar ook de vertoning in bioskopen veilig te stellen. Het bestuur van de Nederlandse afdeling van CICCAE bestaat uit Mevr.Julia F.L.A.Bakker-de Nijs, Rudi B.Bakker en Gerben Kui pers. De eerste twee zullen Nederland vertegenwoordigen op het Filmcongres in München dat in de laatste week van juni wordt gehouden en waar uitvoerig gesproken zal gaan worden, hoe de bovenomschreven bioscopen financieel kunnen worden gesteund. Terwijl de EG de filmproduktie (via EURIMAGE, SCRIPT) en de filmdistributie (via EFDO) van art-films financieel ondersteund, wordt het tijd dat ook de laatste geleding in de bedrijfstak, nl. de bioscoop, financieel wordt gesteund. 12 30 Dolby SR installaties Nü in alle zalen

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 12