MEEVALLERS MISSERS w 'lijjjiy MEEVALLER Bittere Rijst Onlangs overleed de Italiaanse actrice Silvana Mangano. Deze ac trice was ten nauwste betrokken bij een van de belangrijkste meevallers in de eerste na-oorlogse jaren. Ze werd geboren in 1930 en op zestienjarige leeftijd tot Miss Rome gekozen. Na wat kleine filmrollen kwam voor haar de grote doorbraak in 1948 door een rol als arbeidster op de rijstvelden van de Po-vlakte in Noord-ltalië in "Riso Amaro", "Bittere Rijst"! Ze werd de sexgodin van die jaren en zó populair dat men een al dan niet jonge dame met een aantrekkelijke boezem als "Bittere Silvana Mangano (rechts) in 'Bittere rijst'. Rijst" typeerde. Voor Centrafilm werd deze film het eerste grote na-oorlogse sukses, hoewel de film aanvankelijk door een ander kantoor nl. Gofilex Film zou worden uitgebracht. Gofilex was in die jaren eigendom van katholieke instellingen, de namen zijn me helaas ontschoten. De grootste Italiaanse producent in die tijd was Lux-Film, in Ne derland vertegenwoordigd door de keurige, zeer symphatieke heer Zanoli. Deze had voor de films "Riso Amaro" en "II Lupo della Sila" een kontrakt opgesteld voor de toenmalige direkteur van Gofilex, de aktieve en helaas veel te vroeg gestorven Jan Kemps. Toen de film werd bezichtigd, raakte het bestuur van de katholieke instelling in paniek. "Riso Amaro" was geen film die door het katholieke verhuurkantoor Gofilex kon worden uitgebracht! Jan Kemps zocht een oplossing, want hij wilde, misschien met vooruitziende blik, zijn kontrakt met Lux-Film onder geen beding verliezen. De oplossing werd gevonden in een overeenkomst met Centrafilm, die de films "Riso Amaro" en "II Lupo della Sila" in Ne derland zou uitbrengen. De film, ondertussen al aangekondigd onder de Nederlandse titel "Bittere Rijst", en Silvana Mangano waren door de vele publika- ties al aardig bekend geworden. Een goed aangepaste publici teitscampagne deed de rest. De film werd in 1949 uitgebracht met een, voor die jaren overdonderend sukses. De beroemde foto van Silvana, met blote voeten staande in het ondergelopen rijstveld, de boezem uitdagend vooruit, ging over de hele wereld en maakte haar in èèn klap tot wereldster. Een paar jaar later kwam haar tweede film uit. "De Wolf van Sila" (II Lupo della Sila), die veel minder spectaculair was. Een echt melodrama in de toenmalige Italiaanse stijl. Dat de film toch een redelijk sukses had, was uitsluitend te danken aan de hoofdrol van Silvana Mangano. Het duurde tot 1953 voor haar volgende film "Anna" in Nederland uitkwam, maar niet bij Centrafilm en ook niet bij Gofilex. Jan Kemps had inmiddels Standaard-Films overgenomen van de erfgenamen van Loet.C. Barnstijn en had zijn overeenkomst met Lux-Film meegenomen naar Standaard- Films. "Anna" werd een even groot, zo niet groter sukses dan "Bittere Rijst" en maakte Standaard-Films al in het eerste jaar na de overname door Jan Kemps tot èèn van de belangrijkste, onafhan kelijke filmverhuurkantoren. Na het overlijden van Kemps en de teloorgang van zijn verhuur kantoor, heeft Centrafilm "Anna" nog in reprise gebracht, maar de resultaten daarvan waren niet meer dan goed te noemen. De omstandigheid dat Gofilex eigendom was van een katholieke instelling en Standaard-Films pas op een later tijdstip over te nemen was, wierp Centrafilm de meevaller van "Bittere Rijst" en het daarmee samenhangende direkte en indirekte sukses in de schoot! MISSER De Drie Wensen Mijn eerste ervaring met de produktie, de kosten en de opbrengst van een Nederlandse film dateert van begin 1940 toen ik bij Odeon-Film in Den Haag begon. In de boeken kwam ik de de kosten- en opbrengstrekeningen tegen van de film "De Drie Wensen", geproduceerd in 1938 onder regie van Kurt Gerron, o.m. de regisseur van de Nederlandse films "Het mysterie van de Mondschein-Sonate" en "Marijntje Gijzen's jeugd". De totale produktiekosten bedroegen f 46.378,85!! Wel vond ik het vreemd dat er een bedrag aan de Cinecitta-Studio's in Rome was betaald. Ik begreep het niet en besloot ernaar te vragen. Het bleek dat de film oorspronkelijk in Nederland, in Filmstad in Wassenaar, het studio-complex van Loet.C. Barnstijn, opgeno men zou worden. Maar de offerte was nogal aan de hoge kant 25

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 23