OPERATEURSEXAMEN OP 23 OKTOBER GEDONDER MET DOLBY-TRAILERS KOMPLETE BIOSCOOPTECHNIEK IN 35 mm en 16 mm WEIJTMANS VAN LAERE adviseert, ontwerpt en installeert komplete bioscoopinstallaties op maat. - DESKUNDIG ADVIES - SNELLE 24 UURS-SERVICE - FP 20/FP 30/B AUER ONDERDELEN UIT VOORRAAD - SCHERPE PRIJZEN PROJEKTIE- EN GELUIDSTECHNIEK Het tweede operateursexamen van dit jaar zal worden afgenomen op dinsdag 23 oktober a.s. in Amsterdam door het Instituut voor Opleiding van Technisch Bioscooppersoneel. Helaas ziet het Bestuur zich genoodzaakt de organisatorische kant van het examen straffer te gaan regelen. Van de tot nu toe betrachtte soepelheid wordt nl. steeds meer misbruik gemaakt, waardoor tijdens het afgelopen examen in maart diverse proble men zijn ontstaan. Dit maal zal derhalve - de inschrijving voor de examens al 6 weken tevoren worden opengesteld en zal de defintieve sluitingsdatum vrijdag 5 oktober zijn. Nadien zullen geen aanmeldingen meer kunnen worden geac cepteerd; - iedere kandidaat dient een werkboekje te bezitten of dat tenminste vóór 5 oktober, vergezeld van pasfoto, te hebben aangevraagd; - het verschuldigde examengeld dient uiterlijk op 5 oktober door het opleidingsinstituut te zijn ontvangen; - zonder examenoproep zal geen toegang tot het examen worden verleend. Indien aan een of meer van deze voorwaarden niet wordt voldaan dan zal de betrokkene geen oproep voor het examen ontvangen. Hieraan zal strikt de hand worden gehouden, teneinde een goede gang van zaken tijdens en na de examens te waarborgen. WERKBOEKJE Het IOTB moet helaas deze maatregelen hanteren, daar het tijdens het voorjaarsexamen bleek dat gegadigden, die zich niet op tijd hadden aangemeld, toch op het examen verschenen met de mededeling dat zij door 'het bondsburo' waren doorgestuurd om te worden toegevoegd. Mede door het volle examenrooster konden de examinatoren deze mededeling niet direkt verifiëren en zijn de betrokkenen als nog ingelast, waardoor anderen, die zich wel aan de regels haaden gehouden, nodeloos lang moesten wachten. Verder komt het te vaak voor dat kandidaten geen werkboekje hebben, of dit te laat hebben aangevraagd c.q. dat de examengel den te laat zijn voldaan. De werkgever kan hier debet aan zijn, maar het IOTB heeft met de kandidaat te maken en niet met de werkgever. Met ingang van het komende examen zal de examentijd per vak wat worden verruimd, zodat - vooral in geval van twijfel - meer gelegenheid is de kandidaat extra aandacht te geven. Het IOTB rekent op de medewerking van de kandidaten en, waar nodig, op die van de betrokken werkgevers. GERRIT DE DRAAIER: Ik verheugde me erop dat we eindelijk - als kleinere plaats - uitzicht kregen om eindelijk een goedlopende film te gaan draaien. Dat kon ik opmaken uit het feit dat op vrijdagmorgen trailer en reklame ons bereikten. Nu wist ik dat van de betreffende film Dolby-trailers in omloop waren en we hadden daar dan ook dfe verhuurder speciaal om gevraagd, daar we sinds kort een excel lente Dolby-installatie hebben. Ik kijk op het etiket van het trailerdoosje, maar daar staat niets op. Ik bel de verhuurder en die beweert dat ik wel degelijk een Dolby-trailer heb ontvangen. Nu kan ik me herinneren dat aan het begin van een trailer vaak wordt aangegeven og het voorzien is van Dolby-geluid. Ik wikkel met de hand voorzichtig een paar decimeters af en zie direct dat er geen aanloopstuk voor zit. De pest in natuurlijk. Via he inleggen en proefdraaien kwam ik er achter dat het wel degelijk een Dolby- trailer was. Al met al - inclusief "telefoontje - was ik er een half uurtje extra mee bezig. Wij operateurs willen nog wel 's kankeren op de verhuurders en dat doe ik nu ook, want het moet toch niet moeilijk en kostbaar zijn om op de trailerdozen te vermelden welk geluid de trailer bevat. Maar ik wil nu ook even me gal spuwen naar mijn kollega- operateur, die niet de moeite nam het startstuk terug te plaatsen. Hoe zou zijn baas reageren als ik 'm daar eens een rekening voor zou sturen? Maar desondanks, blijf ik lachen, Gerrit. Sean Connery in The Hunt for Red October (UIP) PRUNUSSTRAAT 27, 5038 MG TILBURG -TEL. 013-685580 - FAX 013-632757 27 WEIJTMANS VAN LAERE

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 25