BELANGRIJKE U.N.I.C. RESOLUTIE KOMPLETE BIOSCOOPTECHNIEK IN 35 mm en 16 mm WEIJTMANS VAN LAERE adviseert, ontwerpt en installeert komplete bioscoopinstallaties op maat. - DESKUNDIG ADVIES - SNELLE 24 UURS-SERVICE - FP 20/FP 30/B AUER ONDERDELEN UIT VOORRAAD - SCHERPE PRIJZEN PROJEKTIE- EN GELUIDSTECHNIEK den. Niet nodig is echter, dat dergelijke effecten aanzienlijk worden verergerd door ongefundeerde toekomstverwachtingen bij enkele grote ondernemingen. De kans dat dit echter toch gebeurt, is m.i. groot, als die toekomstverwachtingen worden gebaseerd op een deel van de in Engeland opgedane ervaringen en ongenuanceerd van toepassing worden geacht op andere landen. Als dat gebeurt, is er sprake van een Engelse ziekte in het bioscoopbedrijf, die moet worden bestreden met aanhoudende pogingen, de ter zake doende gegevens van de afzonderlijke landen onder de aandacht te brengen van degenen die vanuit de verte het vestigingsbeleid van hun onderneming bepalen. Tenein de de schijn van subjectiviteit te vermijden, zou het goed zijn als dergelijke gegevens door de U.N.I.C. zouden worden gepubli ceerd. drs. J.Ph. Wolff Noten: 1. Bronnen: J.Th. van Taalingen, "Nederlandse Bioscoopbond 60 jaar", blz. 57- 58, resp. Screen Digest, aug. 1989, blz. 178 2. Bron: "Comparative Study of the Film Industry" (Int. Fed. of Film Producers Associations F.I.A.P.F., Parijs, april 1989), blz. 14 3. "England: Umfrage unter britischen Kinobesitzem. Multiplexe - Geisel oder Geschenk?" (Film-echo/Filmwoche, 22 dec. 1989), blz. 33 4. "Het complexe probleem van de supercomplexen" ("Film", sept. 1989), blz. 14; resp. "Erstes Multiplex im Juli" (Film-echo/ Filmwoche, 2 feb.1990 blz. 3; resp. "Le Film Francais", 12 jan. 1990, blz. 8 Denzel Washington (links) en Bob Hoskins in Heart Condition (Cannon) De U.N.I.C. (Union Internationale des Cinèmas), die de nationale exploitantenorganisaties vertegenwoordigt, heeft tijdens de Al gemene Ledenvergadering op 18 mei j.l. te Cannes via een resolutie opnieuw de nadruk gelegd op het kulturele en ekonomi- sche belang van bioskopen voor de verspreiding van films: de bioskoopexploitatie is de infrastruktuur waarop een kultureel en ekonomisch sterke filmproduktie rust. Zoals ervaringen in verschillende landen aantonen kunnen alleen bioskopen deze bijdrage leveren: wanneer het aantal bioskopen afneemt, komt de filmproduktie in gevaar. Het blijkt namelijk dat de andere audiovisuele partners, zoals video en televisie, niet in staat zijn voor voldoende opvang te zorgen. De bioskoopmarkt moet derhalve behouden blijven. De Europese landen van de UNIC hebben nota genomen van het feit dat de diverse Europese instanties de noodzakelijkheid erkennen om in de mediachronologie de prioriteit van de bioskopen te handha ven. De Europese leden van de UNIC wezen er met grote tevredenheid op dat de Raad van Europa erkend heeft dat het noodzakelijk is veel aandacht te besteden aan het filmroulement in de sektor van de bioskopen. De UNIC vraagt dus om maatregelen in Europees kader om de produktie te stimuleren van Europese films van kwaliteit, die zich richten op het totale publiek van de diverse Europese landen, teneinde zo de mogelijkheden te scheppen voor een brede markt. Die maatregelen moeten vorm vinden in het bepalen van een wezenlijke Europese politiek op het gebied van de promotie van de bioskoopfilm en de uitbreng er van in de theaters. Ze moeten uiteindelijk leiden tot een politiek van stimulering van een hulp aan de exploitatie om zo dit ambitieuze projekt te verwezenlijken. Hiertoe zullen de UNIC en de Brusselse autoriteiten binnenkort bijeenkomen om gezamelijk te bestuderen hoe de Europese bioskoopmarkt in de praktijk opgenomen kan worden in de Europese toekomst. De UNIC is van mening dat men alleen op deze wijze kan komen tot een globaal beleid ten aanzien van de exploitatie, welke zich kan ontwikkelen in Europees verband. PRUNUSSTRAAT 27, 5038 MG TILBURG -TEL. 013-685580 - FAX 013-632757 8 WEIJTMANS VAN LAERE

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 8