c euQpR Mtm I roes VINCENT PRICE MEEVALLER MARK DAMON MYRNA FAHEY regio: Roger Corman CWIUMM N.v. pr»»iil««n folterende verhaal Horror-films De staat van dienst van Roger Corman mag er zijn! Hij maakte tussen 1950 en het eind van de jaren zeven tig ruim 150 tilms, waarvan er niet één een flop werd. En dat terwijl alle films met een zeer beperkt budget en in korte tijd werden gemaakt. Aanvankelijk was zijn spe cialiteit de horror-film. Het merendeel maakte hij voor American International Pictures, de rest voor zijn eigen maatschappij New World. De filmische kwaliteiten wa ren beperkt, maar dat ver hinderde niet dat ze succes hadden en financieel voor deel brachten. Centra Film had in 1958 een kontrakt afgesloten met American International Pictures (A.I.P.) voor de distributie van haar produkt in Nederland. De eerste se lectie bestond uit B-films met als uitschieter "Machine Gun Kelly" van Roger Corman. Inmiddels had Corman zich toegelegd op een bewerking van de ver halen van Edgar Allan Poe. Het eerste verhaal dat hij in 1960 verfilmde was "The Fall of the House of Usher" met in de hoofdrol Vincent Price, een acteur bekend van serieuzere rollen als Raleigh, Karel II en Richelieu. Het werd een kassucces, hoewel men ervan uit was gegaan dat de horror-film uit de gratie was. In 1961 volgde "The Pit and the Pendulum", eveneens met Vincent Price, en in 1962 "The Premature Burial, ditmaal met Ray Milland in de hoofdrol. In 1963 volgden "The Raven" met naast Vincent Price de wereldberoemde acteurs Peter Lorre, Boris Karloff en Basil Rathbone en - in een klein rolletje - Jack Nicholson. The man with the x-ray eyes" (1963) werd gevolgd door de laat ste, door Centra Film uitgebrachte Corman-horror "The mask of the red death", beiden met Vincent Price. Ze waren in Nederland stuk voor stuk succesvol. Roger Corman ondersteunde ook jonge regisseurs als Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich en Monte Hellmann, die door de lopende band-produktie van B-films de kans kregen ervaring op te doen. Een dergelijke kans hebben jon ge Nederlandse regisseurs helaas nooit gehad. Ook enkele, nu wereldbefaamde acteurs kregen bij Corman hun eerste kans, zoals Jack Nicholson, Peter Fonda en David Carradine. U ZULT ZICH DIT FOLTERENDE VERHAAL BL1IVEN HERINNEREN. OMDAT U DIT TOPPUNT VAN SCHOK KEND GEBEUREN NIET ZULT KUNNEN VERGETEN! /HET KLASSIEKSTE GRUWELVERHAAL DER LITERA TUUR THANS IN SCHOKKENDE BEELDEN OP HET WITTE DOEK GEBRACHT' R fomily film by joe comp De onverwachte successen van de Edgar Allen Poe-verfilmingen zijn zonder enige twijfel te danken aan de fantasievolle manier waarop Corman ze kleurrijk en griezelig op het witte doek bracht. MISSER Benji In 1974 kwam er in de Verenigde Staten een film uit van een nog onbekende producent Joe Camp. Binnen enkele weken stond de film in de Top 10 van Variety. "Benji" heette die film met in de hoofdrol een alleraardigst hondje van on bestemd ras. We kregen "Benji" via onze relatie Sieg Weening - bij de ouderen zeker geen onbe kende - aangeboden en op grond van het succes in de Verenigde Staten sloten we de film ongezien af, ook al omdat de condities niet te gek waren. Het was in de eerste helft van 1975 en we hadden net de samen werking met Dagblad De Telegraaf voor de film over de WK-voet- bal 1974 in Duitsland achter de rug. Het toenmalige hoofd van de afdeling Marketing van die krant zag wel wat in een verdere sa menwerking op filmgebied. Gezien het grote succes werd er van- zelfspekend ook in Nederland veel van de film verwacht. Daarom meenden wij dat "Benji" wel voor samenwerking in aanmerking kwam. "Benji" zou in de zomervakantie uitgebracht worden met een grote reclamecampagne. Daarnaast zou er een prijsvraag voor het pu bliek uitgeschreven worden. De beantwoording van de vragen was alleen mogelijk, als men de film ook inderdaad gezien had. Een kostbare advertentie-campagne, waarin opgenomen het prijs vraagformulier, begeleidde de film. Met tien kopieën - voor die ja ren een flink aantal - gingen we uit, maar de resultaten waren, zacht uitgedrukt, matig. De prijsvraag werd wel een succes. Er kwamen enkele duizenden inzendingen binnen. We kregen sterk de indruk, dat óf alle bezoe kers een oplossing ingezonden hadden, óf de formulieren toch bij niet-bezoekers terecht waren gekomen. De hoofdprijs was een hond naar keuze. Het lot wilde dat een meisje uit Antwerpen, dat bij haar oma in Uithoorn logeerde, de prijs won. Ze koos voor een Labrador. Het bleek nog een hele klus om tijdig aan een jonge Labrador te komen! Tussendoor kregen we boze telefoontjes en kwade brieven van mensen die vonden, dat je een dier niet als prijs mocht aanbieden. Wij waren ervan uitgegaan, dat degenen die aan de prijsvraag meededen dierenliefhebbers moesten zijn. De prijsuitreiking had een feestelijk tintje, maar ook alle publica ties daarover bleven zonder effect. "Benji" werd een flop, daarmee opnieuw bewijzend, dat een succes in het land van oorsprong geen garantie is voor succes in Nederland en een reclamecampag ne, hoe intensief en kostbaar ook, alleen maar resultaat oplevert, wanneer de film succes in zich bergt. F.P.van den Berg 23

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1992 | | pagina 21