P VERSLAG over de jaren 1922 en 1923 I i NEDERLANDSCHE BIOSCOOPBOND uitgebracht in de Jaarlijksche Algemeene Vergadering der Leden op MAANDAG 31 MAART 1924 1 m te AMSTERDAM. GEVESTIGD TE AMSTERDAM BiBtlOTNEg DEr 5 FILMMUSEUM Miomnnw •ammmrmmmuHuu» *«*mt'*t*Ju*,»*

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1922 | | pagina 1