VERSLAG aio ah NEDERLANDSGHE BIOSCOOPBOND WJP i Uitgebracht aan de Jaarlijksche Algemeene Vergadering der Leden op MAANDAG 26 MAART 1928 te Amsterdam. GEVESTIGD TE AMSTERDAM. OVER HET JAAR 1 EL E «***M«S NV DRUKKfeRU S, VI8KOPEB, DEN HAAG.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1927 | | pagina 1