VERSLAG m H B B H - B der werkzaamheden van den NederiandschenBioscoop-Bond ov er het jaar 1933. lilllilliiliniliill Uitgebracht door den Directeur, den heer A. DE HOOP, aan de jaarlijksche vergadering der leden. lUiiiiiiiiiPiimEniinEnEiiEh'iiirïLr'urniiJiniiKinjninjrfih'iniïMiriiHsnifiMifinu E Hl U Qf pÜ --"■ ae E ■I =.--..— mn S -i ta i c AMSTERDAM, Maart 1934. I Achtergracht 19, Telefoon 32453 j=== 1B ivrï=i s S=g ^V^: ■■ffliniHiiniiiiiiiiiiiniini !!!IIiili!]liili!iIl!!ll!lill!il!!!lli!i]i!lll!iill!]!ll!li!l!l!llll!!!II!l]!illilllll!!liii:: IHUIUlil

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1933 | | pagina 1