OVER DER WERKZAAMHEDEN VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND, UITGEBRACHT DOOR DEN DIRECTEUR, A. DE HOOP, AAN DE JAARLUKSCHE LEDENVERGADERING AMSTERDAM APRIL 1938 VERSLAG 1937

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1937 | | pagina 1