Internationale Filmweek Arnhem Van 3 tot en met 10 oktober 1979 vond de twaalfde Internationale Filmweek Arnhem plaats. De opzet van voorgaande filmweken werd ook nu weer gevolgd, met dien verstande, dat in het Rembrandt Theater een aantal, reeds door Nederlandse filmdistributeurs aangekoch te films, werd vertoond, terwijl in Luxe een aan tal films werd vertoond, welke wat minder toe gankelijk waren en voor het merendeel nog geen importeur hadden gevonden en speciaal voor de Filmweek naar Nederland waren ge haald. Voorts werd een aantal andere Arnhemse bio scopen ingeschakeld voor de vertoning van in teressante nevenprogramma's. Activiteiten van het Verenigd Nederlands Filminstituut en het Nederlands Filmmuseum, te weten een educa tief programma en een tentoonstelling in het Gemeentemuseum, zorgden ervoor dat Arnhem van 3 tot en met 10 oktober geheel in het teken van de Filmweek stond. De Stichting Internationale Filmweek Arnhem ontvangt subsidies van het Rijk, de Gemeente Arnhem en de Nederlandse Bioscoopbond. De Provincie Gelderland heeft zich bereid ver klaard bepaalde activiteiten financieel te steu nen. Het verantwoordelijke Stichtingsbestuur bestond uit de heren J. Th. van Taalingen, De minister van CRM, mevrouw M. H. M. F. Garde- niers-Berendsen, wordt verwelkomd Bondsdirecteur, die optrad als voorzitter, Ch. Boost, filmrecensent (vice-voorzitter), Dr. J. A. Hes, directeur van de Stichting Verenigd Ne derlands Filminstituut (secretaris-penningmees ter), J. de Vaal, directeur van het Nederlands Filmmuseum, en R. A. M. Verheul, vertegen woordiger van de Gemeente Arnhem. De heer B. F. M. A. Schiphorst, secretaraatsmedewerker van het Bondsbureau, fungeerde als uitvoerend secretaris. De selectie van de films voor het Rembrandt Theater was in handen van een commissie be staande uit de heren J. Nijland, M. van Praag, Drs. W. J. A. van Roosmalen, H. Saaltink en J. Th. van Taalingen. Secretaris was de heer B. F. M. A. Schiphorst. Het programma in het Rembrandt Theater luiddeals volgt: woensdag 3 oktober: „Laluna", regie: Bernardo Bertolucci; donderdag 4 oktober: Vrouw tussen schemering en dageraad", regie: André Delvaux; ,,Quadrophenia", regie: Franc Roddam; vrijdag 5 oktober: ,Movie Movie", regie: Stanley Donen; .Dracula", regie: John Bradham; zaterdag 6 oktober: Time after time", regie: Nicholas Meyer; Escapefrom Alcatraz". regie: DonSiegel; zondag 7 oktober: Flic ou voyou", regie: Georges Lautner; ,Alien", regie: Ridley Scott; maandag 8 oktober: ,The lady vanishes", regie: Anthony Page; ,ll gatto", regie: Luigi Comencini; dinsdag 9 oktober: Hot stuff", regie: Dom DeLuise; ,The wanderers", regie: Philip Kaufman; woensdag 10 oktober: „Kort Amerikaans," regie: Guido Pieters. Van de film „Vrouw tussen schemering en da geraad" was de regisseur André Delvaux aan wezig, terwijl van de film „The lady vanishes" de regisseur Anthony Page aanwezig was. Ook was aanwezig de producent van „Quadrophe- nia", Roy Baird. De sluitingsavond, waarbij de wereldpremière van de Nederlandse speelfilm „Kort Ameri kaans" centraal stond, werd onder meer bijge woond door de regisseur Guido Pieters en de medespelers Derek de Lint, Tinque Dongel- mans, Cristel Braak, Bernard Droog en Joop Admiraal. 19

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 18