saren". Van „Ligabue" was aanwezig regisseur Salvatore Nocita en van de documentaire „Des morts" de regisseur Thierry Zeno. In het Rem- brandt Theater gesitueerde perscentrum wer den door alle buitenlandse gasten perscon ferenties gegeven. Ten behoeve van het publiek werd een programmaboek uitgegeven, waarvan de redactie werd verzorgd door Hans Saaltink. Het Verenigd Nederland Filminstituut organi seerde tijdens de Filmweek een programma onder de titel „Arnhem Edukatief". In het kader hiervan werden onder meer filmvoorstellingen voor vele duizenden schoolkinderen gegeven in het Luxor Theater. Voorts stonden een aantal studiedagen op het programma met onder meer „Het filmbeleid en de niet-commerciële sector" als onderwerp. Het Nederlands Filmmuseum organiseerde in samenwerking met en in het Arnhems Museum een unieke tentoonstelling van tekeningen van de Russische filmregisseur Sergej Ejsenstejn. Ook bleef een goede traditie gehandhaafd in het Saskia Theater. Op dinsdag 9 oktober werd daar voor de zesde keer de manifestatie „Open Doek" gehouden, in een twaalf uur durend non- stop programma van recente korte Nederlandse films. Ook nu bestond hiervoor weer grote be langstelling. De nevenprogramma's in Palace 1 en 2, Saskia en Scène 1 en 2 werden goed bezocht. Met name het in Saskia geprogrammeerde Clint Eastwood retrospectief kende een grote toe loop. In Palace 1 werd een retrospectief ver toond, gewijd aan Lino Ventura. In Palace 2 waren Simone Signoret en Yves Montand het onderwerp, in Scène 1 Mei Brooks Co en in Scène 2 werden films vertoond, waarvan het scenario werd geschreven door Neil Simon. Het bezoek aan het Rembrandt Theater viel wat tegen, evenals de komst van regisseurs en be langrijke medewerkenden van de in deze bio scoop vertoonde films. De belangstelling van het publiek voor de overige programma-onder delen lag in het algemeen op het niveau van voorgaande filmweken. 21 De hoofdrolspelers uit de filmKort Amerikaans"

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 20