320 323 330 303 325 343 393 312 329 362 29 Cl.C.C.E. benoemd de heer Ducaux-Rupp. Hij volgde hiermede de heer D. Balachoff op die de voorzittersfunctie tijdens zijn zittingsperiode op zeer bekwame wijze heeft vervuld. e. F.E.I.T.C. De Fédération Européenne des Industries Techniques du Cinéma, waarin laboratoria, studio's en aanverwante technische bedrijven uit de E.G.-landen zijn verenigd, kwam in 1979 in Rome bijeen en wel op 15 en 16 maart. Alle E.G.-landen waren vertegenwoordigd, waaronder ook ons land. Er zijn talrijke tech nische problemen aan de orde geweest en er heeft een vergelijking plaatsgevonden van lonen en prijzen in de aangesloten landen.Het bestuur werd opnieuw samengesteld, waarbij de alge meen-secretaris, de heer A. Rietberger (Frank rijk) wegens het bereiken van de pensioenge- rechtige leeftijd aftrad en werd opgevolgd door de heer G. Rosetti, eveneens afkomstig uit Frankrijk. Helaas moet worden gerapporteerd, dat de heer Rosetti inmiddels op 24 december j.l. tamelijk onverwacht is overleden. Door de delegatieleden is een aantal labora toria bezocht, waaronder het grote Technicolor laboratorium van Rome, alsmede een van de vele particuliere Italiaanse televisiestations. UITGEBRACHTE NIEUWE HOOFDILMS Land van oorsprong 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 Verenigde Staten 127 128 141 95 108 93 113 91 121 113 Frankrijk 54 44 41 48 55 51 42 35 34 51 Duitse Bondsrepubliek 33 39 30 27 19 57 41 25 33 43 Engeland 29 29 32 31 41 39 38 73 62 61 Italië 19 27 17 32 31 50 63 45 44 57 Nederland 13 12 8 10 16 9 11 7 5 4 Hong Kong 12 12 24 18 17 20 51 Zweden 7 8 5 6 4 2 7 4 9 7 Canada 4 3 3 4 4 1 3 2 4 Australië 3 1 1 1 Japan 3 5 7 8 7 5 4 3 3 5 Zwitserland 3 2 5 5 10 2 3 1 Denemarken 2 4 3 4 3 2 1 4 1 4 Hongarije 2 1 1 1 Spanje 2 1 6 2 1 4 5 1 België 2 2 1 3 3 1 4 2 Griekenland 4 2 1 2 3 2 Jamaica Noorwegen 1 Rusland 3 3 1 1 2 7 4 6 Tsjecho-Slowakije 1 Zuid Afrika 1 Overige landen 2 3 7 3 6 7 5 3 5

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 28