Nederlandse Bioscoopbond JAARVERSLAG 1979 Uitgebracht door de Bondsdirecteur, de heer J. Th. van Taalingen, aan de jaarlijkse vergadering van de Bondsraad op dinsdag 29 april 1980 in het Garden Hotel te Amsterdam.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 2