vanwege de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders: de heren J. Arkenbout, A. J. J. Duyvestëyn, W. Hemelraad, R. L. Paerl, Drs. W. J. A. van Roosmalen, P. Silvius, B. H. Wilton en R. Wijs- muller: Een overzicht van de Bondsraad vanwege de Bedrijfsafdeling Filmproduktie: de heren Y. Brusse, G. F. de Clerck, A. W. H. Kommeren G. J. J. M. Raucamp. De Bondsdirecteur, de heer J, Th. van Taa lingen, fungeerde qualitate qua als secretaris van de Bondsraad. De heer P. J. N. R. Ooms ontvangt uit handen van de Bondsvoorzitter de oorkonde behorend bij het erelidmaat schap 31

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 30