Lidmaatschappen en bedrijfsregister Aantal leden en bedrijven Het aantal leden van de Bond bedroeg op 1 ja nuari 1980 276, die gezamenlijk 596 bedrijven exploiteerden. Als ieder jaar is bij dit hoofdstuk opgenomen een overzicht van de aantallen zaken over de laatste tien jaren. Ingeschreven werden zeven nieuwe leden. Uit geschreven werden acht leden, zulks als gevolg van overname van exploitaties door andere le den of opheffing van bedrijven. Commissies Nieuwe Zaken Krachtens het Algemeen Bedrijfsreglement is voor het gaan exploiteren van nieuwe bedrijven in het kader van het Bondslidmaatschap de toe stemming vereist van de Commissie Nieuwe Zaken respectievelijk de Commissie Beroep Nieuwe Zaken. Laatstgenoemde commissie be staat in meerderheid uit personen staande bui ten het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf. De commissies zijn autonoom, hetgeen impli ceert, dat het Hoofdbestuur ter zake van de in schrijving van nieuwe bedrijven in het Bedrijfs register en de eventueel daarmede samenhan gende toelating van nieuwe leden de beslissin gen van de commissies heeft te volgen. Ook in 1979 is er weer een groot aantal aan vragen voor de vestiging van nieuwe bedrijven in behandeling genomen, die voor het meren deel betrekking hadden op bioscopen. De Commissie Nieuwe Zaken verleende toe stemming voor de vestiging van 42 permanente bioscopen-A. Zij weigerde de toestemming voor 4 permanente bioscopen-A. Ten aanzien van 3 geweigerde bioscopen werd van de beslissing in beroep gegaan bij de Commissie Beroep Nieuwe Zaken, die voor twee bioscopen de be slissing van de Commissie Nieuwe Zaken be vestigde. De resterende zaak werd in het ver slagjaar nog niet in behandeling genomen. De aldus in totaal 42 toegewezen bioscopen zijn (alfabetisch naar gemeente gerangschikt): Amsterdam Apeldoorn Beverwijk Breda Dordrecht Ede Gorinchem 's-Gravenhage 's-Hertogenbosch Hoogeveen Hulst Katwijk aan Zee Nijmegen Cinema International 2 van Cinema International Corporation (Netherlands) B.V. Tivoli5van B.V. Tivoli Theater Luxor2van FirmaAlgemeene Bioscoop Onderneming „Albion" Casino 4 en 5 van Bioscoop Exploitatie Maatschappij (B.E.M.) B.V. Cinésol 2 en 3 van Mevrouw A. E. M. M. Koopal-Waskowsky Eurocinema 2 en 3 van B.V.Grobion,Mij.tot Exploitatie van Amusementsbedrijven Studio Reehorsten Cinema Reehorst van CV. Anthex Roxy2van deheerP.A. M. de Witte Odeonö van City Exploitatie Mij. B.V. Babyion 1,2 en 3 van B.V. Nationale Bioscoop ondernemingen Cinema Le Paris 12 en 3 van NebemaC.V. Cineac Buitenhof 2 en 3 van Tuschinski Theaters B.V. Luxor2van Mevrouw A. M. Janssens- Martens Luxor3van Bioscoop- en Theaterbedr. Joh. Miedema B.V. De Koning van Engeland 3 van De Koningvan Engeland B.V. City 12 en 3 van de heer B. M. P. Kornet Centrum 2 van B.V. Mij. tot Exploitatie van Bioscooptheaters „Centrum" Scala 3 van City Exploitatie Mij. B.V. 32

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 31