OVERZICHT VAN HET AANTAL ZAKEN 1970 411 200.951 13 38 12 41 29 1971 392 187.774 13 37 12 35 31 1972 377 171.714 12 36 13 32 29 1973 381 170.515 12 35 12 33 29 1974 387 169.229 12 35 12 35 32 1975 414 168.218 12 35 12 36 36 1976 422 166.185 12 35 12 32 34 1977 452 162.440 13 34 12 34 33 1978 484 157.713 11 34 10 32 33 1979 507*) 157.906 11 34 10 34 34 Harmonie, Alkmaar Uitgeschreven werden de volgende bioscopen: Ede Gennep 's-Gravenhage Lekkerkerk Oisterwijk Ridderkerk Riissen Bioscoop Buitenlust (300 plaatsen) Bioscoop „Van Bergen" (450 plaatsen) Rex Theater (577 plaatsen) Amicitia Theater (350 plaatsen) Kunstkring Bioscoop (378 plaatsen) Cinema Sint Joris (388 plaatsen) Parkgebouw-bioscoop (575 plaatsen) Ten gevolge van deze mutaties nam het aantal bioscopen toe van 484 tot 507. Ingeschreven werden twee nieuwe filmproduktiezaken, te weten Koedijk Film B.V. te Amsterdam en Jos Stelling Film Produkties B.V. te Utrecht. Het aantal filmproduktiezaken steeg hiermee naar 34. Als donateurs werden toegelaten Filmcentrale Leersum B.V. te Driebergen en Hudig- Langeveldt makelaars in assurantiën te Amster dam. Het donateurschap eindigde van „Artic" Nederland B.V. te Alphen a/d Rijn. Door deze mutaties steeg het aantal donateurs tot 34. In de aantallen reisbioscopen, filmverhuurkantoren, studio's en laboratoria kwam geen verandering. Ultimo bio scopen zit plaatsen reis bio scopen film- studio's/ film- dona- verhuur- labora- produktie- teurs kantoren ria zaken Hiervan staan 20 zaken ingeschreven als permanente bioscopen-B alsmede één als autobioscoop. 35

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 34