Inhoud Televisie 15 45 46 49 53 53 54 55 56 8 14 15 18 29 35 57 TER INLEIDING I. ALGEMENE ONDERWERPEN Economische aspecten 7 Nederlandse filmproduktie 9 Hoofdfilms 9 Jeugdfilms 11 Produktiefonds 11 Plan Filmcentrum 11 Internationale activiteiten 13 Fonds Kunstzinnige Films 13 Voorlichtingen promotie 17 Contactmiddag 17 Internationale Filmweek Arnhem 19 Instelling erepenning 22 Studiereis Verenigde Staten 22 Socialeaangelegenheden 23 CAO voor het bioscoopbedrijf 23 CA O voor het filmlaboratoriumbedrijf 25 Bedrijfspensioenfonds 26 Technische aangelegenheden 26 Organisatorische contacten 27 Binnenland 27 a) Stichting V.N.F.I. 27 b) Stichting Bio-Kinderrevalidatie 27 c) Overige vertegenwoordigingen 28 Buitenland 28 a) U.I.E.C. 28 b) F.I.A.P.F. 28 c) F.I.A.D. 28 d) Cl.C.C.E. 28 e) F.E.I.T.C. 29 II. INTERN-ORGANISATORISCHE AANGELEGENHEDEN Hoofdbestuur 30 Bondsraad 30 Lidmaatschappen en bedrijfsregister 32 Aantal leden en bedrijven 32 Commissies Nieuwe Zaken 32 Bedrijfsregister 34 Herziening van Statuten, Reglementen en Besluiten 36 Statuten 36 Algemeen Bedrijfsreglement 36 Enquête- en Statistiekreglement 36 AanvullingsreglementBondsvoorwaarden 36 Reglement plaatsbespreking 37 Uitvoeringsmaatregel inzake het Algemeen Bedrijfsreglement 37 Video 37 Toepassing van statuten, reglementen en besluiten 38 Artikel 18 der Statuten 38 Lijst van GeenBezwaar 38 Filmvernietiging 38 Reglement op het Naamregister 38 Uitkeringen aan oud-werknemers 38 Eretekens 39 Arbitrage 39 Commissie van Geschillen 39 Raad van Beroep 39 Filmbeleid 39 Functionering van de organisatie 40 Commissie voor niet-commerciële Reclame 40 Nationale Herdenking 40 Filmvervoer 40 Het Bondsbureau 41 Algemeen 41 Recettecontroledienst 42 Technische Dienst 42 In Memoriam 42 III. JAARVERSLAGEN DER AFDELINGEN Bedrijfsafdeling Bioscoopexploitanten Bedrijfsafdeling Filmverhuurders Bedrijfsafdeling Filmproduktie Jaarverslag Afdeling A Jaarverslag Afdeling B Jaarverslag Afdeling C Jaarverslag Afdeling D Stichting Instituut voor Opleiding van Technisch Bioscooppersoneel TABELLEN EN GRAFIEKEN Aandeel Nederlandse speelfilms in bruto-recette (grafiek) Tien jaren bioscoopbezoek Doekbezetting en bruto-recettes Weekcijfers bioscoopbezoek in 1978 en 1979 (grafiek) Uitgebrachte nieuwe hoofdfilms Overzicht aantal zaken

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 55