Nederlandse filmproduktie Hoofdfilms Grijpstra en de Gier Het landelijk gemiddelde filmhuurpercentage bedroeg in 1979 38,3 (39,2 in 1978). Het gemiddelde filmhuurpercentage voor films ten aanzien waarvan de filmhuren aan de normale reglementaire maxima zijn gebonden, bedroeg 31,3 (30,9 in 1978). Voor de overige films be droeg de gemiddelde filmhuur 41,8% (43,2% in 1978). De omzet van de laatstbedoelde cate gorie films maakte in 1978 66,5% uit van de to tale bioscoopomzet. Dit aandeel bedroeg in 1978 66,3%. het aantal nieuwe in de bioscopen uitgebrach te hoofdfilms bedroeg 320 (323 in 1978). In dit aantal zijn 13 Nederlandse films begrepen (12in 1978). Er zijn in 1979 in totaal 13 (12) nieuwe hoofd films in première gekomen, waaronder 1 (3) nieuwe jeugdfilm. Succesvolste films waren ditmaal „Grijpstra en de Gier", „Een vrouw als Eva" en „Kort Ameri kaans", met als goede vierde en vijfde: „Juliana" respectievelijk,, Uit elkaar". In volgorde van de premièredata werden de vol gende Nederlandse speelfilms uitgebracht: 1. „Een vrouw als Eva"; premièredatum 25 januari; produktie: Sigma Films B.V.; regie Nouchka van Brakel. 2. „Mijn vriend"; premièredatum 5 april; pro duktie: Fons Rademakers' Produktie B.V.; regie Fons Rademakers. 3. „Andy, bloed en blond haar"; première datum 12 april; produktie: Sigma Films B.V.; regie Frans Wiering. 4. „Juliana, in 70 bewogen jaren", première datum 26 april; produktie: Concept/Cine- centrum/Tuschinski Production B.V.; samenstelling Anton Koolhaas. 5. „Twee vrouwen"; premièredatum 23 mei; produktie: M.G.S. Film Amsterdam B.V.; regie GeorgeSluizer.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 8