FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 36 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM MMMnHiHHMHa TELEFOON 32 453 IN DIT NUMMER: 16 A N U A R I 1937 3e JAARGANG EEN NABESCHOUWING - COMMISSIE NIEUWE ZAKEN - DE EXPIRATIE VAN HET NIEUWE LEDEN- EN ZAKENBESLUIT - HET BIO-VACANTIE-OORD DANKT U! - AAN VRAGE LIDMAATSCHAP - WIJZIGING LEDENLIJST - NIET ZOO, MAAR ZOO! - PROCEDURE BUMA-BIOSCOOP-BOND - SPREEKUUR BONDSDIRECTEUR - HET IN DIENEN VAN EEN GESCHIL - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJ VING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1