FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 37 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 1 FEBRUARI 1937 3e JAARGANG EEN OVERGANGSBESLUIT - COMMISSIE NIEUWE ZAKEN - WIJZIGING LEDENLIJST - TEKST VAN HET OVERGANGSBESLUIT DD. 1 FEBRUARI 1937 - K. L. M. CONTRA VERMAKELIJKHEIDSBELASTING - BUITEN GEWONE SPOED-LEDENVERGADERING - HET UTRECHTSCHE GEVAL - AANVRAGE LIDMAATSCHAP - TOEPASSING ART. 17 DER STATUTEN - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1