FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 38 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM IN DIT NUMMER: umimin«nm TELEFOON 32453 CONCENTRATIE KATHOLIEK FILMWEZEN - INVOER VAN FILMS IN NED.-INDIE - VER- MAKELIJKHEIDSBELASTING SIMPELVELD - COMMISSIE NIEUWE ZAKEN - AANMEL DING LIDMAATSCHAP - BEPERKING NIEUWBOUW VAN BIOSCOPEN IN FRANK RIJK - TOEPASSING ART. 17 DER STATUTEN - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHIL LEN - INSCHRIJVING IN HET NAAM REGISTER. 16 FEBRUARI 1937 3e JAARGANG

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1