BIOSCOOP-BOND No. 39 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM i i i TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 1 MAART 1937 3e JAARGANG Officieel orgaan GEEN CENSUUR, GEEN GEESTELIJKE ON DERDRUKKING - CANDIDAATSTELLING HOOFDBESTUUR - JAARVERGADERING BEDRIJFSAFDEELING FILMVERHUURDERS - AFDEELING DEN HAAG - AFDEELING HET OOSTEN - AFDEELING HET NOORDEN - AFDEELING HET CENTRUM - HET AUTEURS RECHTENPROCES TUSCHINSKI-GEMA - VERMAKELIJKHEIDSBELASTINGEN - NEDER- LANDSCHE CHRISTELIJKE FILM-CENTRALE - BUMA CONTRA DE OMROEPVEREENIGIN- GEN - TOEPASSING ART. 17 DER STATU TEN - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GE SCHILLEN - UITSPRAKEN RAAD VAN BE ROEP - INSCHRIJVING IN HET NAAM REGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1