FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 40 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM *Mn»H«Hwnnmi TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 16 MAART 1937 3e JAARGANG o KWESTIE HAARLEM VAN DE BAAN - AFDEELING AMSTERDAM - AFDEELING ROTTERDAM - AFDEELING HET ZUIDEN - DE CINEONE-DEBACLE - DE HEER S. ZON DERVAN GAAT HEEN - AANVRAGE LID MAATSCHAP - DE JAARLIJKSCHE LEDEN VERGADERING - DE BIO-VLAG IN TOP - BIOSCOOPSLUITING TE ZALTBOMMEL - BEDRIJFSAFDEELING FILMVERHUURDERS - TERUGGAVE WAARBORGSOM - UITSPRA KEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - IN SCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1