VAM DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND No. 41 REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM IN DIT NUMMER: 1 APRIL 1937 3e JAARGANG Officieel orgaan ■mhwimiifflhum TELEFOON 32453 DE JAARLIJKSCHE LEDENVERGADERING - PH. KESSLER f - BONDSDIPLOMA'S - TIEN JAAR BIO-VACANTIE-OORD - VERMAKE- LIJKHEIDSBELASTING TE ZALTBOMMEL - VERMAKELIJKHEIDSBELASTING TE KROMME NIE - TERUGGAVE WAARBORGSOM - AANVRAGE LIDMAATSCHAP - TOELATING LIDMAATSCHAP - VERVALLENVERKLARING LIDMAATSCHAP - NIEUWE ZAKEN - TRIP NAAR HOLLYWOOD - TOEPASSING ART. 17 DER STATUTEN - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1