FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 43 VAN DEK NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM MnMmmmnNHWHB TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 1 MEI 1937 4e JAARGANG o KINDEREN IN DE BIOSCOOP - AANVRAGE VOOR DONATEURSCHAP - POLITIEVER ORDENING EN BIOSCOOPWET - HET AUTEURSRECHTENPROCES TUSCHINSKI- GEMA - „ONS BELANG" - DE BONDS VOORZITTER ONGESTELD - NIEUWE ZAKEN - TOEPASSING ART. 17 DER STATU- TEN - UITSPRAKEN RAAD VAN BEROEP - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1