BIOSCOOP-BOND No. 45 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM HMHiHM^HiiiM TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 1 3 U N I 4e 3 A A R 19 3 7 GANG Officieel orgaan TOONEELCRISIS EN VERMAKELIJKHEIDS- BELASTING - DE A.S. BUITENGEWONE LEDENVERGADERING - GEZONDHEIDS TOESTAND BONDSVOORZITTER - REGLE MENTAIRE BEPALINGEN EN USANCES BE- HOOREN GERESPECTEERD TE WORDEN - STATISTISCHE GEGEVENS - SUSTEREN IN LAST - ORDEVERSTORING IN BIOSCOPEN - DE HEER I. COHEN BARNSTIJN ONGE STELD - J. C. MENSéf - J. W. DIRIXf - GEEN BELASTINGBEGUNSTIGING VOOR JOURNAALFILMS - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1