FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 46 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM mumnm« TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 16 JUNI 19 3 7 4e JAARGANG o EEN NIEUWE FIGUUR IN DE ORGANISATIE - DIRECTEUR ASTORIA DORDRECHT - DE AS. LEDENVERGADERING - VACANTIE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEU RING - BESLISSING INGEVOLGE OVER- GANGSBESLUIT - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLUST - POLITIEVERORDENING VAN WESTDONGERADEEL IN STRIJD MET DE BIOSCOOPWET - INTERNATIONAAL FILM- CONGRES EN NEDERLANDSCHE BIOSCOOP BOND - „HET WITTE DOEK" - TOEPAS SING ART. 17 VAN DE STATUTEN - UIT SPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1