FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 49 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM niiTELEFOON 324S3 IN DIT NUMMER: 6 AUGUSTUS 19 3 7 4e JAARGANG DE BONDSSTATUTEN GEWIJZIGD - EERST VOLGEND OFF. ORGAAN - INSTALLATIE PRIJZENCOMMISSIE - DE BUITENGEWONE LEDENVERGADERING VAN 2 AUGUSTUS - OVERGANGSBESLUIT VAN 1 FEBRUARI 1937 - WIJZIGING LIDMAATSCHAPPEN - OPZEGGING DONATEURSCHAP - VER- EENIGING VAN BIOSCOOPRECLAME-EX PLOITANTEN - ONZE DOODEN.- EEN DWAZE VERONDERSTELLING - SMALFILM- EXPLOITATIES ONDER DE BIOSCOOPWET - WERKTIJDENBESLUIT VOOR KANTOREN 1937 - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVINGEN IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1