FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 50 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM wnnMn^nMi^H TELEFOON 32463 IN DIT NUMMER: 1 SEPTEMBER 19 3 7 4e JAARGANG WAAR BLIJFT HET GELD VAN BUMA? - HET VOORZITTERSCHAP - DE MINIMUM- EIMTREEPRIJZEN VASTGESTELD - KONINK LIJKE GOEDKEURING OP GEWIJZIGDE STA TUTEN GEVRAAGD - OVERGANGSBESLUIT VAN 2 FEBRUARI 1937 - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST - TOEPASSING ART. 17 - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVINGEN IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1