FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 51 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM *m—~mMmmmwmmi^^mKmm TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 15 SEPTEMBER 1937 4e JAARGANG o HET NEDERLANDSCHE BIOSCOOPBEDRIJF TE ZWAAR BELAST - GEEN MUZIEKAU- TEURSRECHTEN VOOR GELUIDSFILMS - TERUGGAVE WAARBORGSOM - WIJZI GINGEN NAAM- EN ADRESLIJST - ONS BEDRIJF IN HET TWEEDE KWARTAAL - DE TOEPASSELIJKHEID EENER NAKEURINGS- VERORDENING - UITVOERING MINIMUM- ENTREEPRIJZEN-REGLEMENT - DE FILMIM- PORT - OVERGANGSBESLUIT VAN 1 FE BRUARI 1937 - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVINGEN IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1