FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 52 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM IN DIT NUMMER: o iiiibiih«ui TELEFOON 32453 TROONREDE-PERSPECTIEVEN - TERUG GAVE WAARBORGSOM - VERLAGING DER VERMAKELIJKHEIDSBELASTING GEVRAAGD - VERMAKELIJKHEIDSBELASTING TE HOO- GEZAND OP 15% GEHANDHAAFD - OVERGANGSBESLUIT VAN 1 FEBRUARI 1937 - HET MINIMUM-ENTREEPRIJZENREGLE- MENT - VESTIGINGSMOGELIJKHEID VAN BIOSCOPEN IN HET BUITENLAND - UIT SPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVINGEN IN HET NAAMREGISTER. 1 October 1937 4e JAARGANG

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1