FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 54 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM IN DIT NUMMER: 1 November 1937 4e JAARGANG ■mhhwmhhmmh^ TELEFOON 32453 DE VERMAKELIJKHEIDSBELASTING TE ZWAAR. MAASTRICHT EN ZALTBOMMEL VERLAGEN - AMENDEMENTEN CONCEPT ALGEMEEN REGLEMENT - GEWIJZIGDE AGENDA VAN DE OP 8 NOVEMBER A.S. TE HOUDEN BUITENGEWONE LEDENVERGADE RING - OVERGANGSBESLUIT VAN 1 FE BRUARI 1937 - AANMELDING LIDMAAT SCHAP - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRES- LIJST - BROEK-SITTARD VERLAAGT VER MAKELIJKHEIDSBELASTING - BELGISCHE BIOSCOOPEXPLOITANTEN WEIGEREN AU TEURSRECHTEN OP GELUIDSFILMS TE BE TALEN - EEN BEROEP OP ALLER MEDE WERKING - ENTREEPRIJZENREGLEMENTEE- RING IN OOSTENRIJK - MINIMUMPRIJZEN- REGLEMENT - BIOSCOPEN IN OOSTENRIJK CONTRA WESTERN ELECTRIC - FILMS GEEN RECLAME-ARTIKELEN - VAN MACHTSMISBRUIK GESPROKEN.... - TOE PASSING ART. 17 DER STATUTEN - UIT SPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVINGEN IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1