FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 55 YAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM iiiiiMiimm TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 16 November 1937 4e JAARGANG HET REDUCTIESTELSEL AFGESCHAFT - DE MINISTER OVER DE POSITIE VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOPBOND - DE TWEEDE KAMER OVER HET BUMA- BELEID - VERSLAG DER BUITENGEWONE LEDENVERGADERING VAN DEN BOND VAN 8 NOVEMBER J.L. - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST - GEWIJZIGDE TEKST VAN HET „OVERGANGSBESLUIT" D.D 1 FEBRUARI 1937 - KINDERVOORSTEL LINGEN IN DE SINT NICOLAASWEEK - BIJ HET AFTREDEN VAN I. COHEN BARN- STIJN - SPREEKUUR BONDSDIRECTEUR - TOEPASSING ARTIKEL 17 DER STATUTEN - UITSPRAKEN VAN DE COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVINGEN IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1