FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 56 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM IN DIT NUMMER: 1 December 1937 4e JAARGANG ■hhhww^mh TELEFOON 32453 VIJFTIEN JAAR BEDRIJFSAFDEELING FILM VERHUURDERS - TOELATING DONATEUR SCHAP - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRES- LIJST - ONS BEDRIJF IN HET DERDE KWAR TAAL - DE DRUKKENDE PERSONEELE BE LASTING - AAN DE POLITIEK TEN OFFER GEVALLEN - HET ONGEVAL VAN PRINS BÉRNHARD - BELANGRIJKE BESLISSINGEN INZAKE MUZIEKAUTEURSRECHTEN OP GE LUIDSFILMS - GEEN VERTOONING IN BE SLOTEN KRING VAN NIET GEKEURDE FILMS - FILM EN BIOSCOOP IN DE TWEEDE KAMER - NIET GOED INGELICHT - UIT SPRAKEN VAN DE COMMISSIE VAN GE SCHILLEN - UITSPRAKEN VAN DEN RAAD VAN BEROEP - INSCHRIJVINGEN IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1