FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 57 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 16 December 1 937 4e JAARGANG TIEN PROCENT MÉÉR!! - EEN PRIJSBE- SCHERMINGREGLEMENT - DE BEDRUFS- AFDEELING VIERDE FEEST - OVERGANGS- BESLUIT VAN 1 FEBRUARI 1937 - DE HEER S. J. KINSBERGEN ONDERSCHEIDEN - CUL- TUREELE PUBLICITEITSFILMS - AANMEL DINGEN VOOR HET LIDMAATSCHAP - EEN INDISCHE ZUSTERORGANISATIE - DE TWEEDE CINEONE DEBACLE - UITSPRA KEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - IN SCHRIJVINGEN IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1