FILM 1955 en 1956 (No. 184 t.e.m. 195) Alphabetisch overzicht van de onderwerpen, waarin de inhoudsopgave van FILM is verdeeld Paginanummer van de Inhoudsopgave ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT (Overname en vestiging van zaken alsmede inschrijvingen in 3 Bedrijfsregister) ARBITRAGE (O.a. Vonnissen)4 ARTIKEL 15 DER STATUTEN (Strafmaatregelen Hoofdbestuur en Ledenraad)5 BELASTINGEN5 BIOSCOOPWET6 BOUWACTIVITEIT6 BUITENLANDSE OVERZICHTEN7 DIVERSEN8 DONATEURSCHAP 9 FESTIVALS9 FILM EN JEUGD9 FILMKEURING (Zie onder Bioscoopwet) FILMVORMING10 FILMWEEK ARNHEM 195510 KERK EN FILM10 LEDENRAAD11 LEDENVERGADERINGEN VAN BOND EN AFDELINGEN11 LIDMAATSCHAP11 NECROLOGIE12 NEDERLANDSE FILMPRODUCTIE12 REGLEMENTEN EN BESLUITEN (Invoering, toepassing en interpretatie)13 SOCIALE AANGELEGENHEDEN (Bio, Rode Kruis, lonen en andere arbeidsvoorwaarden, enz.) 13 TECHNIEK (Technische commissie, operateursopleiding, nieuwe systemen, enz.)13 TELEVISIE14 TENTOONSTELLINGEN10 WAARBORGSOMMEN (Liquidatie)15 LIJST VAN FOTO'S EN AFBEELDINGEN15

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 1