ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE BIOSCOOPBOND In dit nummer REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 AMSTERDAM TELEFOON 99261 (3 LIJNEN) 17e JAARGANG NO. 186 - APRIL 1955 inmi Bij de omslagfoto De gevel van het Carolus Theater te Arnhem bij het vallen van de avond, wan neer de verlichting is ont stoken. Ir. H. van Vreeswijk, die deze moderne bioscoop bouw de in opdracht van de N.V. Theater Maatschappij van de Nederlandsche Bioscoop- Trust, vertelt in deze afleve ring van „Film" iets van de bouwplannen en de wijze waarop zij werden uitge voerd. Met dit eerste artikel wordt een nieuwe rubriek in geluid: „De architect aan het woordwaarin op de voorgrond tredende bouw kundigen hun inzichten en ervaringen zullen mededelen met betrekking tot de bouw van bioscopen. Herdenking Belasting op vermakelijkheden Can- didaatstellingen Hoofdbestuur Viering 5 Mei In memoriam Lustruminzameling van de Stichting 19401945 De architect aan het woord Boeken over film Uit de afdelingen Algemeen Bedrijfs- reglement Logement des duivels - Nieuws uit het buitenland Nieuws uit de cabine De operateurs wedstrijd Wijziging Naam- en Adreslijst In en buiten de studio's Inschrijving in het naamregister Commissie van Geschillen Centrale Commissie voor de Filmkeuring

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 2